Skip to main content

Koronavirus og norsk reiselivsnæring

Oppdatert 16. mars 2020

Kjære reiselivskollega,

I disse dager er det unntakstilstand i norsk og global reiselivsnæring. Dette er en vanskelig situasjon, men vi oppfordrer alle til å følge myndighetenes råd, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Om vi sammen følger rådene myndighetene gir, bidrar vil til verdifull beskyttelse for alle som er i risikogrupper for alvorlig sykdom og til samfunnets beste.

Oppfordrer til åpenhet om status for Norge

Reiseliv handler gjerne om de gode opplevelsene i livet.

Nå derimot, bør ingen reise til eller i Norge. Derfor oppfordrer vi alle til å dele den informasjonen med sine gjester, og til dem som måtte vurdere å reise til Norge akkurat nå.  

Dette er heller ikke tiden for å oppfordre til å reise. Få vil være i modus for å planlegge en reise, eller kjøpe en reise akkurat nå. Men, det kan likevel være hensiktsmessig med en viss synlighet i digitale medier med inspirerende eller informative historier, men da med en tydelig adressering til fremtidige opplevelser, mens vi venter på bedre tider.

Informasjon til nåværende og potensielle gjester

Det kan være utfordrende å få ut riktig informasjon til nåværende og potensielle gjester.

Visit Norway har foreløpig løst informasjonsetterspørselen med å opprette en egen side med informasjon om koronaviruset på visitnorway.com, som oppdateres fortløpende ettersom situasjonen og helsemyndighetenes retningslinjer endrer seg. ­­ Benytt gjerne samme tekst i egne kommunikasjonskanaler, eller lenke til denne siden dersom du ikke selv vil oppdatere en lignende side.