Skip to main content

Nyhetsartikler

Incoming

Incoming 2013

Formålet med undersøkelsen var å synliggjøre norske incoming-operatørers betydning ved å gi ny kunnskap om totalomsetning, fordeling på produktkategorier, regioner og markeder.

Videre ble det sett nærmere på samarbeidserfaringer med norske reiselivsbedrifter og destinasjons-/landsdelsselskaper kartlagt. Undersøkelsen bidro også med konkrete punkter til en sjekkliste over hvilken type informasjon operatørene trenger for å gjøre reiselivsproduktene internasjonalt salgbare.

Gjennomført av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Virke ved Norske Innkommende Reisearrangørers forening (NIR), Innovasjon Norge Reiseliv & Kultur, NordNorsk Reiseliv AS og NCE Tourism – Fjord Norway.

Rapport