Skip to main content

Nyhetsartikler

Fugleturisme

Birding in Norway

Rapporten gir innsikt i turisme knyttet til fuglekikking og potensialet for denne type aktiviteter i Norge. Forfattere er T. Amundsen og J. Fisk i Biope, og rapporten er skrevet på oppdrag fra Innovasjon Norge.

Rapport - summary