Skip to main content

Nyhetsartikler

Fisketurisme

Fisketurisme verdt millioner for lokalsamfunn

Heldige fiskere tar med seg både fisk og gode opplevelser hjem, men de legger også fra seg mye penger underveis. En ny undersøkelse viser at fiskeres samlede forbruk av varer og tjenester bare i Hedmark og Oppland, kan være så høyt som mellom 250 og 290 millioner kroner i 2014.
Rapport

Lønnsomhet i nordnorske aktivitetsturismebedrifter

I arbeidet med rapporten har forskere ved Nofima undersøkt lønnsomheten i bedrifter som tilbyr naturbaserte aktiviteter, til turister i Nord-Norge.
Rapport

Digitalt online forvaltningsmetodikk turistfiske i Troms

Denne rapporten redegjør for utprøving og testing av et nytt digitalt online rapporteringssystem innen turistfiskesektoren i Troms.
Rapport

Turistfiske i sjø

Denne rapporten er utarbeidet  av en partssammensatt arbeidsgruppe. Formålet har vært å gjøre en vurdering av mulige forvaltningstiltak overfor næringsvirksomhet basert på turistfiske i sjø.
Rapport

Havfisketurisme - en lønnsom vekstnisje

Havfiskebedrifter er lønnsomme, viser denne rapporten som avdekker årsaker og sammenhenger som kan forklare lønnsomhet og vekst for havfiskebedrifter i de fem nordligste fylkene i Norge. Rapporten viser at havfiskebedriftenes verdiskaping økte med over 20 prosent fra 2009 til 2011.
Rapport

Havfisketurismebedrifter: Mulighetsanalyse og tiltak for lønnsomhetsforbedringer

I dette prosjektet har man sett på hvordan havfiskebedrifter best kan utnytte kunnskapen om økonomiske og markedsmessige forhold om sin type virksomhet, for at bedriftene best kan lønnsomheten.
Rapport