Skip to main content

Nyhetsartikler

Rapporter og undersøkelser

Innovasjon Norge gir hvert år støtte til ulike forskningsprosjekter. Disse vil vi fortløpende tilgjengeliggjøre i nedlastbare versjoner på denne siden.

Relevante rapporter

For en oversikt over andre relevante forskningsrapporter- og publikasjoner som omhandler reiseliv, anbefaler vi å gå inn på Kunnskapsdepartementets oversikt over forskningsrapporter i NORA (søkeord reiseliv).

Rapportene og pulikasjonene er enten utgitt av, i samarbeid med, eller gitt støtte til fra Innovasjon Norge Reiseliv og kultur.

Aktivitet: