Skip to main content

Nyhetsartikler

Nasjonale konsepter

Symbol concept

Med utgangspunkt i de nasjonale konseptene kan regioner og aktører definere sin egenart og posisjon i det nasjonale bildet. Det er også ønskelig at konseptarbeidet skal legge grunnlag for produkt- og opplevelsesutvikling regionalt og lokalt.

Konsepter for mat & drikke, kultur og natur

Innovasjon Norge har kjørt tre nasjonale utviklingsløp, med fokus på nasjonale temaene; mat og drikke, kultur og natur. Dette er områder hvor potensialet for økt verdiskaping er stort, samtidig som det trolig øker turistenes opplevelsesverdi og hva de deler av opplevelser og snakker om etter et opphold i Norge.

Deltagere og bidragsytere i en slik prosess har vært både fagmiljøer/-personer innenfor temaet, landsdels- og destinasjonsselskaper og aktører/leverandører som jobber i, og i tilknytning og eventuelt forlengelsen av, reiseliv. 

Konseptene er en strategisk plattform

Hvert av konseptene beskriver hovedfortellingene om mat og drikke og kultur i Norge, rettet mot tydelige segmenter. Konseptene/hovedfortellingene kan brukes på flere måter:

  • Markedsføring/kampanjer/kommunikasjon – For å skape forventninger
  • Produkt- og opplevelsesutvikling – For å oppfylle forventninger
  • For regioner, nettverk, aktører, kjeder osv.

Rapporter om de tre konseptene:

Mat & drikke

Kultur

Natur