Skip to main content

Nyhetsartikler

Svanemerket

Svanemerket stiller strenge krav til forbruk av vann, energi og kjemikalier til renhold og vedlikehold. De sertifiserte virksomhetene har et godt tilbud av økologiske matvarer, tilbyr alltid en vegetarisk hovedrett, og jobber mye med å redusere matsvinn.

På hotell, restaurant og konferanse brukes det mye av alt. Mye vann, mye energi, mye mat. Det er mange møbler, store gulvflater, masse tøy som skal vaskes. Nettopp derfor har mange virksomheter stort potensial for å redusere miljøbelastningen sin. Det er akkurat det et svanemerket hotell, restaurant og konferanse har gjort. Svanemerket stiller strenge krav til forbruk av vann, energi og kjemikalier til renhold og vedlikehold. De sertifiserte virksomhetene har et godt tilbud av økologiske matvarer, tilbyr alltid en vegetarisk hovedrett, og jobber mye med å redusere matsvinn.

Om Svanemerket

 • Nordens offisielle miljømerke
 • Opprettet av myndighetene
 • Ikke-kommersielt
 • Forbrukerpolitisk verktøy
 • Stiller krav til alle relevante miljøproblemer i hele livssyklusen
 • Gir troverdig informasjon om de beste miljøvalgene
 • Gjør det enkelt å kommunisere miljøansvar
 • Er godkjent miljødokumentasjon i offentlig innkjøp

93 prosent av nordiske forbrukere kjenner Svanemerket og 76 prosent sier de stoler på merkeordningen. Også internasjonalt viser undersøkelser blant turoperatører at Svanemerket er det merket som mange kjenner til. Svanemerket hotell, konferanse og restaurant tilfredsstiller absolutte krav til blant annet forbruk av energi, vann og kjemikalier. Virksomheten skal sortere sitt avfall i flere fraksjoner, og daglig servere et utvalg av økologisk mat og drikke samt en vegetarisk hovedrett. Ved å velge Svanemerket bidrar du til å redusere den generelle miljø og klimabelastningen.

Et svanemerket hotell, konferanse og restaurant bidrar til:

 • Begrenset energiforbruk – og med det lavere klimagassutslipp
 • Begrenset vannforbruk, noe som sparer ressurser og sikrer drikkevannskilder
 • Bruk av miljømerkede vaske- og rengjøringsmidler: Et viktig bidrag til bedre vannkvalitet
 • Bruker miljømerkede trykksaker, et viktig bidrag for å bevare verdens skoger, redusere klimabelastning og utslipp av uønskede kjemikalier
 • Serverer et utvalg økologisk mat og drikke og en vegetarisk hovedrett daglig. Økologisk drift er positivt for vårt biologiske mangfold og for vannkvaliteten
 • Sorterer avfallet sitt slik at så mye som mulig kan materialgjenvinnes
 • Utdanner personalet slik at så mange som mulig er inkludert i miljøarbeidet
 • Restauranter server bærekraftig sjømat
Les mer om svanemerket hotell, restaurant og konferanse

Grand Hotel

Grand Hotel midt på Karl Johan, bare et slengkyss unna Stortinget, er en institusjon i Oslo. Edvard Munch, Henrik Ibsen, Kristianiabohemen, nåtidens verdensstjerner og nobelprisvinnere – alle har de bodd og vanket her, og nå har også det offisielle miljømerket Svanemerket meldt sin ankomst.

Grand Hotel


– Svanemerket stiller verdens strengeste miljøkrav til hoteller. Det forplikter oss til noen veldig tøffe tiltak, samtidig som det gir oss noe å strekke oss etter. Derfor er vi ekstra stolte over at vi har nådd kravene. Nå ser vi frem til å fortsette arbeidet med å tilby gjestene våre et mest mulig miljøvennlig produkt, sier Toril Flåskjer, hotelldirektør på Grand Hotel Oslo.

Verdens strengeste krav til hotell

Det har vært krevende å redusere miljøavtrykket til det over 145 år gamle hotellet for å oppfylle kravene fra Svanemerket. De er både omfattende og konkrete krav til driften på mange områder: Forbruk av vann, energi og kjemikalier, bruk av engangsartikler, tilbud av økologiske og vegetariske retter i matserveringen og så videre.

For å oppnå svanemerkingen har Grand Hotel jobbet mye med energieffektivitet. Tiltakene de har gjort har redusert energiforbruket med nesten 6,2 millioner kWh per år. Det er like mye som 700 leiligheter bruker på et år. I tillegg har de byttet ut en rekke produkter, som servietter og trykksaker, med svanemerkede alternativer, og skiftet til vaskemidler med mindre problemkjemi. De har også innført sortering av avfall i konferanseavdelingen og fra gjesterom, og har utvidet tilbudet av vegetarisk og økologisk mat.

Dronningen i Oslos hotellverden

– Det er utrolig flott at dronningen i Oslos hotellverden, selveste Grand Hotel, har blitt svanemerket. Et hotell er jo som et samfunn i miniatyr, og er en svært kompleks virksomhet. Når Grand Hotel nå er i mål, viser det med all tydelighet at glamour, stil og kvalitet kan gå hånd i hånd med miljø, sier Anne-Grethe Henriksen, markeds- og kommunikasjonssjef i Miljømerking Norge.

– I Scandic tar vi miljøansvaret på alvor. Vi har valgt å svanemerke hotell fordi dette er en ordning som stiller absolutte krav, og som er utenfor oss selv. Noe annet hadde vært som å hoppe høyde og legge lista selv på 1,2 m. Det er ikke så stor prestasjon å vinne da, sa Svein Arild Steen-Mevold, administrerende direktør i Scandic Norge under markeringen av at hotellet nå er svanemerket.