Skip to main content

Nyhetsartikler

Norsk Økoturisme

Bedrifter som er sertifisert ved Norsk Økoturisme tilbyr natur- og kulturopplevelser med lokal forankring og ekte møter med mennesker og natur.

Økoturisme skal komme både naturen og lokalbefolkningen mest mulig til gode, og aktiviteter som tilbys skal ikke føre til noen negative konsekvenser, hverken for natur eller kultur. Sertifiseringsordningen Norsk Økoturisme bygger på internasjonale prinsipper for økoturisme, og ivaretar internasjonale mål anbefalt av FN og Den Internasjonale Økoturismeforeningen. Samtidig har norsk naturbrukstradisjon, vår reiselivsstruktur og våre miljøutfordringer fått satt rammene for økoturisme i Norge.

Tilfredsstiller man kriteriene for Norsk Økoturisme, lever man også opp til internasjonale mål for økoturisme. Ønsker man å være blant de beste i verden på økoturisme og utnytte de markedsmulighetene dette kan gi, så er første trinn å bli en godkjent Norsk Økoturisme-bedrift.

Søke om sertifisering som Norsk Økoturismebedrift

Norsk økoturisme søknad gjøres i flere trinn, med veiledning av HANEN underveis. Bedriften må kunne vise til dokumentasjon på at den har rutiner for å drive forsvarlig aktivitet som ivaretar natur- og kulturverdier, miljøpåvirkning, bærekraftig drift, samfunnsansvar og rolle som vertskap og aktør i lokalsamfunnet. Dette arbeidet er relativt omfattende og skal følges av dokumentasjon som viser at kravene i søknaden oppfylles. Etter at søknaden er gjennomgått av HANEN får bedriften besøk av sertifisør. Her må bedriften i praksis dokumentere hvordan kravene i søknaden oppfylles. Resertifisering skjer med tre års intervall. Disse bedriftene er sertifisert som Norsk Økoturisme bedrift .

Hva koster det?

  • Kostnad for første gangs sertifisering er 9000 kr
  • Resertifisering skjer med 3 års intervall – Kostnad for resertifisering er 3500 kr


Trasti og Trine

Trine Lyrek og Johnny Trasti holder til i Alta og driver med gårdsturisme med til sammen 60 alaskan huskier og med noen høner er det et levende tun med masse livsglede og eventyr for både store og små. Trasti og Trine jobber med det de elsker, nemlig hundekjøring og ekte, kortreist og unik matglede.

Trasti og Trine, Finnmark
Trine Lyrek, Trasti og Trine. Foto: Sara Johannessen - Visitnorway.com

Trasti er kjøkkensjefen som skaper de smakfulle matopplevelsene med utgangspunkt i kortreiste råvarer og rene, ærlige smaker fra Finnmark. Trine er hundekjøreren som guider gjestene med hundespann ut på vidda, i tillegg til å håndtere salg og booking. Kombinasjonen av mye hardt arbeid har vist seg vellykket, det å ikke ta noen omvei på kvalitet, og følge sin visjon og lidenskap har ført til at de er en av de beste innenfor gårdsbasert aktivitetsturisme i Nord-Norge.

– Hos Trasti & Trine er vi opptatt av å ta godt vare på både gjester, naturen, nærmiljøet og det nordnorske særpreget. Ved å gi våre gjester et innblikk i den fantastiske naturen og kulturen i Finnmark, ønsker vi å inspirere og gi kunnskap om bærekraftig bruk og sporløs ferdsel, sier Trine Lyrek.

Å gjennomføre søknad om Norsk Økoturisme godkjenning  er en god måte å sette sin miljøfilosofi i system. I løpet av sertifiseringsprosessen skal bedriften beskrive virksomhetens aktivitet og hvordan man i det daglige tar hensyn til  miljø og arbeidsmiljø for de ansatte. I tillegg skal bedriften beskrive sin motivasjon for å søke om å bli økoturisme sertifisert, samt hvordan denne ordningen skal brukes i markedsføring for å nå ut til relevante gjester.

For Trasti og Trine, en av de første bedriftene som ble godkjent Norsk Økoturismebedrift, har systematisering vært en av de viktigste effektene. Trine Lyrek sier:

– Vi har jo alltid drevet mest mulig økologisk og miljøvennlig her i bedriften, og det å bli sertifisert har hjulpet oss å sette ting i system. For oss har nok det vært det aller viktigste.

* Trasti og Trine er i tillegg sertifisert gjennom Miljøfyrtårn.