Skip to main content

Nyhetsartikler

ISO 14001

ISO 14001 er en internasjonal standard for miljøledelse for bedrifter. Miljøsertifiseringen er generell og passer til organisasjoner i alle næringer. Den er utviklet av den Internasjonale Organisasjon for Standardisering (ISO) og er basert på kontinuerlig forbedringer og overholdelse av regelverk.

ISO 14001 er en internasjonal standard for miljøledelse for bedrifter. Miljøsertifiseringen er generell og passer til organisasjoner i alle næringer.  Den er utviklet av den Internasjonale Organisasjon for Standardisering (ISO) og er basert på kontinuerlig forbedringer og overholdelse av regelverk.

Standarden inneholder nøkkelelementene for effektiv miljøledelse. Det kan anvendes både i tjenesteytende sektor og i produksjonsbedrifter. Standarden krever at bedriften utarbeider miljømålsettinger og ledelsessystemene som kreves for å nå slike målsetninger. Standarden krever også at bedriften slutter seg til systemets prosesser, rutiner og virksomheter.

Verktøyet skaper et system som hjelper med å kontinuerlig redusere bedrifters miljøpåvirkning. Den sørger for at miljøarbeidet holder mål. For å få sertifiseringen må det finnes et tydelig fokus på miljøforbedrende tiltak, resultatene må registreres, og målene må justeres hvert år.

Hovedelementene i standarden er:

  • Miljøpolitikk
  • Planlegging
  • Iverksettelse og drift
  • Kontroll og utbedring
  • Ledelsesevaluering

Nordic Choice Hotels

Nordic Choice Hotels er et av de største hotellkjedene i Skandinavia med 200 hotell i Skandinavia og Baltikum og over 16 500 ansatte. Hotellkonsernet markedsfører sine hotell under fem forskjellige varemerker: Clarion Hotel, Clarion Collection Hotel, Comfort Hotel, Quality Hotel, og Nordic Hotels & Resorts. Nordic Choice Hotels CSR-program går under navnet WeCare og omfatter sosialt ansvar, miljø samt hensynet til ansatte og gjester. Med seks satsningsområder; sweet dreams, bærekraftig hotelldrift, matrevolusjonen, mangfold, lokalt samfunnsansvar og etisk handel. Hotellene i hotellkjeden Nordic Choice Hotels er miljøsertifisert etter standarden ISO 14001.

Nordic Choice Hotels
Foto: Nordic Choice Hotels

– Hos oss er hvert eneste hotell ISO 14001-sertifisert og har også en miljøkoordinator, som sørger for at miljøarbeidet gjennomføres og registreres. En ekstern revisjonsbedrift, DNV-GL, gjennomfører flere revisjoner hvert år på hotellene og hovedkontoret, og ser til at vi fortsatt fortjener sertifiseringen, sier Petter Stordalen.

Målet til hotellene er å redusere sitt forbruk på energi, vann, avfall, transport og kjemikalier. Hvor et av målene er at sengetøy og baderomsprodukter skal ha et lengre livsløp, med et ønske om å redusere forbruket til 12 gram per gjestedøgn innen 2021. Et annet viktig fokus er at alle medarbeidere skal være bevisste på arbeidet rundt miljøsertifisering av hotellene og ha kjennskap til satsningsområdene.

– For å hjelpe hotellene mine med arbeidet sitt, har vi tatt i bruk et eget miljøarbeidssystem, NewPenguin. En viktig del av sertifiseringen er opplæring av medarbeiderne. Nordic Choice Hotels har et eget e-læringsprogram som alle medarbeidere får ta.