Skip to main content

Nyhetsartikler

Green Key

Green Key er reiselivets miljømerke og en av de største globale miljøsertifiseringsordningene for overnatting- og andre reiselivsbedrifter med sertifiserte virksomheter i 65 land.

Green Key ble lansert i Norge høsten 2014, etter påtrykk fra NHO Reiseliv som så behovet for en internasjonal merkeordning for reiselivet i Norge. I løpet av kort tid ble en rekke hoteller, campingplasser og mindre overnattingssteder sertifisert.

Formålet med Green Key er å fremme bærekraftig turisme og forebygge klimaendringer. Ordningen som passer like bra for store som små bedrifter, er et verktøy for miljøledelse og synliggjør og belønner virksomheter som gjennomfører positive miljøtiltak. Kriteriene for å bli sertifisert er utformet for - og i samarbeid med - hotell og reiselivsnæringen. Dette bidrar til at kriteriene oppleves som både nyttige og relevante for bedriftene.

Green Key har en oversiktlig og relativt rimelig prisstruktur, se full oversikt over priser her. Sertifiseringen gjennomføres ved hjelp et smart, enkelt og oversiktlig elektronisk søknadsverktøy. Søkerne får tett oppfølging og bistand fra Green Keys rådgivere som inkluderer tips, eksempler og maler som forenkler prosessen. Søkerne vurderes av en uavhengig jury, og kontrolleres regelmessig gjennom obligatoriske revisjoner, for å kvalitetssikre at alle kriteriene er oppfylt. På denne måten får bedrifter som går i gang med Green Key-sertifisering et svært godt utgangspunkt for å kunne starte og videreutvikle viktige og positive miljøtiltak i sin bedrift.

Green Key driftes i Norge av Stiftelsen FEE Norway og er anerkjent og støttet av FNs fremste organer for turisme og miljø (UNWTO og UNEP). Green Key er den eneste miljøsertifiseringsordningen for hoteller, overnattings- og reiselivsbedrifter i Norge hvor kravene (standarden) er godkjent av GSTC (Global Sustainable Tourism Council). Gjennom et tett samarbeid og regelmessig informasjonsutveksling med internasjonale aktører og bookingsider sikrer en Green Key sertifisering topp eksponering av bedriften også utover landets grenser.  

Les mer på Green Key


Furustrand

Furustrand er et unikt feriested i strandkanten utenfor Tønsberg, med den vakre Ringshaugstranda som nærmeste nabo. Området på 42 mål har nydelig strandsone og store verneverdige trær. I tillegg til å komme med egen campingvogn eller telt, finnes her muligheter for å bo i freshe og unike leiligheter eller hytter i Sigurd Rings borg, tårn, Hansa Sjøboder, Vendelhytter eller en Fyrlykt. På Furustrand, som eies av søstrene Ina og Maria Wollert-Nielsen går spennende arkitektur, strandliv og lokalhistorie hånd i hånd.

Furustrand

Daglig leder Maria Wollert-Nielsen har vært miljøengasjert hele livet, og har kontinuerlig over mange år jobbet for å drive Furustrand på en så bærekraftig måte som mulig. Hun forteller at;

–Vi tenker at miljøsertifisering er en viktig del av det å vise samfunnsansvar. Hvert eneste tiltak hjelper – og sammen gjør vi en forskjell for miljøet.

Furustrand satte i gang prosessen med Green Key sertifiseringen tidlig i 2017, men på grunn av interne forhold ble arbeidet utsatt noen år, før det igjen ble tatt fram vinteren 2019. Virksomheten ble sertifisert for første gang i mai 2019.

– Da vi startet prosessen med å bli Green Key-sertifisert opplevde vi det som ganske omfattende. Men etter at vi gikk i gang forstod vi at mye av arbeidet handlet om å gjennomgå hvordan vi gjorde ting, og hva vi kjøpte inn, og om å lage bedre rutiner og systemer for å drive stedet vårt. Tiltakene vi måtte gjennomføre føltes riktig og relevant. Selve søknadsprosessen var absolutt overkommelig, og vi fikk god oppfølging fra Green Key i arbeidet. Gjennom sertifiseringen har vi ikke bare endret våre egne rutiner, vi har også gjort tiltak for å kommunisere til gjestene våre hvordan de kan bidra i positiv retning når de er på besøk hos oss. De ansatte er også viktige i arbeidet. De unge er mer miljøbevisste – det betyr at fremtidens gjester derfor i større og større grad vil velge å feriere hos miljøsertifiserte overnattingsbedrifter, sier Maria Wollert-Nielsen.