Skip to main content

Nyhetsartikler

Et langsiktig innovasjonsarbeid

Et langsiktig innovasjonsarbeid 

Arbeid med økt bærekraft i reiselivet er langsiktig og skal gi forbedring over tid. Etter godkjenning jobber reisemålet videre med forbedringer som en del av den daglige driften. Reisemålet må foreta nye målinger og innhente godkjenning hvert tredje år. 

Markedet for bærekraftige bedrifter og produkter øker, og med det også kravene til å dokumentere bærekraft. Merket kan forplikte reisemålet til bærekraftvurdering i retningsvalg og kan brukes i synliggjøring og kommunikasjon, men det vil aldri erstatte synliggjøringen av de konkrete holdninger og tiltak på reisemålet. 

Å kvalifisere for merket betyr ikke at reisemålet ER bærekraftig, men merket forplikter reisemålet til å fortsette å prioritere bærekraftige og innovative løsninger i reiselivet.

Mer om merkeordningen for bærekraftig reisemål