Nyhetsartikler

Kommunikasjon

Logg inn - Bærekraftig reisemål

Innlogging for bærekraftig reisemål

Dersom ditt reisemål allerede er med i merkeordningen, om det har status merket eller i gang, kan du gå videre inn i merkeordningens portal. Her trenger du brukernavn og passord for å logge inn.

Merket for bærekraftig reisemål

Innhold og prosess
Om merkeordningen
Standarden
Arbeidsprosessen
 

Prosjektroller og organisering
Prosjektleder
Prosessveileder
Kontrollør
Kommune

 

Relevante verktøy

Forbrukskalkulator

Sesongkalkulator

Utslippskalkulator

Overnattingsstatistikk

Reiselivets verdiskaping

Å kommunisere bærekraftig innsats

Bærekraftig reisemål er et kvalitetsstempel for reisemål som viser at de oppfyller strenge krav til reisemålets bærekraftige utvikling. Godkjente reisemål har god forankring av arbeidet og kan vise at de jobber med å ta et aktivt samfunnsansvar der både

miljø, klima, kultur, lokalbefolkning, lokalsamfunn og verdiskaping inngår. De må også vise at å arbeide for økt bærekraft er et kontinuerlig arbeid, og må derfor, for å kunne beholde sin posisjon som merket på sikt, levere, dokumentere og godkjennes hvert tredje år. Reisemålene i merkeordningen har tilgang til en veileder for kommunikasjon til ulike målgrupper, som også ligger tilgjengelig i merkeordningens portal.

Mer om merkeordningen for bærekraftig reisemål