Skip to main content

Nyhetsartikler

Kommunikasjon

Logg inn - Bærekraftig reisemål

Å kommunisere bærekraftig innsats

Bærekraftig reisemål er et kvalitetsstempel for reisemål som viser at de oppfyller strenge krav til reisemålets bærekraftige utvikling. Godkjente reisemål har god forankring av arbeidet og kan vise at de jobber med å ta et aktivt samfunnsansvar der både

miljø, klima, kultur, lokalbefolkning, lokalsamfunn og verdiskaping inngår. De må også vise at å arbeide for økt bærekraft er et kontinuerlig arbeid, og må derfor, for å kunne beholde sin posisjon som merket på sikt, levere, dokumentere og godkjennes hvert tredje år. Reisemålene i merkeordningen har tilgang til en veileder for kommunikasjon til ulike målgrupper, som også ligger tilgjengelig i merkeordningens portal.

Mer om merkeordningen for bærekraftig reisemål