Nyhetsartikler

Merkeordningen - hvorfor bli merket

Logg inn - Bærekraftig reisemål

Innlogging for bærekraftig reisemål

Dersom ditt reisemål allerede er med i merkeordningen, om det har status merket eller i gang, kan du gå videre inn i merkeordningens portal. Her trenger du brukernavn og passord for å logge inn.

Merket for bærekraftig reisemål

Innhold og prosess
Om merkeordningen
Standarden
Arbeidsprosessen
 

Prosjektroller og organisering
Prosjektleder
Prosessveileder
Kontrollør
Kommune

 

Relevante verktøy

Forbrukskalkulator

Sesongkalkulator

Utslippskalkulator

Overnattingsstatistikk

Reiselivets verdiskaping

Å arbeide med bærekraftsutfordringer i reiselivet krever et fokus både på helheten og detaljene på et reisemål.

Arbeidet foregår ofte i utkanten av destinasjonsledelsens tradisjonelle oppgaver, roller og ansvar. Som en hjelp i dette arbeidet har Innovasjon Norge utviklet Merket for bærekraftig reisemål.

Deltakere fra reiselivsnæringen, destinasjonsselskaper, sertifiseringsordninger, forvaltningsorgan og kommuner har deltatt i utvikling og etablering av merkeordningen, som ble lansert i 2013 etter en omfattende pilotperiode. Standarden i merkeordningen er internasjonalt godkjent gjennom Global Sustainable Tourism Council (GSTC), det globale organet for vurdering og godkjenning av standarder i reiselivet.

Mer om merkeordningen for bærekraftig reisemål