Skip to main content

Nyhetsartikler

Merkeordningen - hvorfor bli merket

Logg inn - Bærekraftig reisemål

Å arbeide med bærekraftsutfordringer i reiselivet krever et fokus både på helheten og detaljene på et reisemål.

Arbeidet foregår ofte i utkanten av destinasjonsledelsens tradisjonelle oppgaver, roller og ansvar. Som en hjelp i dette arbeidet har Innovasjon Norge utviklet Merket for bærekraftig reisemål.

Deltakere fra reiselivsnæringen, destinasjonsselskaper, sertifiseringsordninger, forvaltningsorgan og kommuner har deltatt i utvikling og etablering av merkeordningen, som ble lansert i 2013 etter en omfattende pilotperiode. Standarden i merkeordningen er internasjonalt godkjent gjennom Global Sustainable Tourism Council (GSTC), det globale organet for vurdering og godkjenning av standarder i reiselivet.

Mer om merkeordningen for bærekraftig reisemål