Bærekraftig reiseliv

Trenger du hjelp?

Les mer om alle tjenester på innovasjonnorge.no

Snakk med en rådgiver om ditt reiselivsprosjekt

Kontakt fagavdelingen i Innovasjon Norge Reiseliv

 

Bærekraftig reiseliv

I Innovasjon Norge jobber vi aktivt for et bærekraftig reiseliv. Reiselivet må ha en positiv verdi for både næringsaktører, besøkende, lokalsamfunn, innbyggere og kloden.

Bærekraftig utvikling av reiselivsnæringen tar hensyn til sosiale, miljømessige og økonomiske aspekter.