Skip to main content

Bærekraftig reiseliv

Bærekraftig reiseliv

I Innovasjon Norge jobber vi aktivt for et bærekraftig reiseliv. Reiselivet må ha en positiv verdi for både næringsaktører, besøkende, lokalsamfunn, innbyggere og kloden.

Bærekraftig utvikling av reiselivsnæringen tar hensyn til sosiale, miljømessige og økonomiske aspekter.