x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
Peer Gynt
Peer Gynt.
Photo: Bård Gundersen/peergynt.no
Peer Gynt
Peer Gynt.
Photo: Bård Gundersen/peergynt.no

Arrangementsturisme

Arrangementer kan være en del av en destinasjons portefølje for å tiltrekke seg turister, samt bidra til å utvikle en destinasjon og region. Arrangementer kan være et ledd i en strategi for å bygge anlegg, øke lokal deltagelse i en idrett, bidra til møteplasser og nye samarbeid mellom ulike aktører.  

Innovasjon Norge og arrangementsturisme

Norway Convention Bureau (NCB) har siden 2012 vært et nasjonalt ressurssenter innen arrangementsturisme og jobbet særlig med hvordan arrangementer kan bidra til å utvikle en destinasjon. Dette arbeidet ble videreført da NCB ble integrert inn i Innovasjon Norge i 2018. 

I 2019 har vi jobbet med å utvikle en nasjonal strategi for arrangementer.

Hvert år gjennomfører vi aktiviteter for å øke kompetansen i Norge for arrangører og destinasjoner. Vi er til stede på internasjonale messer og konferanser for å markedsføre Norge som et potensielt fremtidig arrangørland for internasjonale forbund og organisasjoner.  

Vi er medlem av Sponsor- og Eventforeningen og International Association of Event Hosts.   

Vi samarbeider med de ulike destinasjonene i Norge, samt Norges Idrettsforbund og Særforbundenes Fellesorganisasjon.

Kulturrådet har ulike støtteordninger for ulike fagområder og prosjekter, se mer info her.

Våre aktiviteter

Innovasjon Norge arrangerer ulike møteplasser gjennom året for å dele erfaringer og øke kompetansen for arrangørnæringen i Norge. I tillegg jobber vi med å markedsføre Norge internasjonalt som et potensielt arrangørland for internasjonale forbund. I 2020 har vi følgende aktiviteter:

2020

  • Sport Accord Convention 2020, Beijing 19.-24. April
  • Studietur, tbc
  • Forum for årlige arrangører Oppstart: forum for arrangører av internasjonale rullerende mesterskap
  • Host city 2020, Glasgow
  • National Events Conference 2020

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss.

Dette er arrangementsturisme:

Arrangementsturisme er utviklingen og markedsføringen av arrangementer for å oppnå økonomiske og samfunnsmessige effekter. 

En arrangementsturist er de som besøker en destinasjon hvor hovedmotivet er å delta i eller se på et arrangement.  

Faste, årlige lokale arrangement arrangeres hvert år på samme sted,som for eksempel Øya-festivalen, Festspillene i Bergen, Midnight Sun Marathon, Blink Festivalen, Oslo Maraton, Finnmarksløpet og Norsk Litteraturfestival. 

Internasjonale rullerende arrangement er arrangementer som endrer sted for hver gang de arrangeres. Vertsbyen og landet må søke om å få arrangementet og det er ofte stor konkurranse internasjonalt. Eksempler på dette er Europeiske- og Verdensmesterskap i ulike idrettsgrener, men også arrangementer innen bedrifter og organisasjoner, som Eurovision Song Contest, World Choir Games, World Firefighter Games, EuroPride og mange flere.  


Nasjonal Strategi for arrangementer 

I 2018 og 2019 har Innovasjon Norge, på oppdrag fra Nærings- og Fiskeridepartementet jobbet med å utarbeide en strategi for arrangementer i Norge. Arrangementsstrategien retter seg mot arrangører, forbund, destinasjoner, reiselivsnæring og offentlige myndigheter som tilrettelegger for arrangement.  

Strategien ble overlevert Nærings- og Fiskeridepartementet 5. desember 2019. 

Les mer


Internasjonale søknadsprosesser 

Norske idrettsforbund som ønsker å arrangere en internasjonal konkurranse eller mesterskap må ofte søke på arrangementet til det internasjonale forbundet. Innovasjon Norge og destinasjonen kan ofte hjelpe med kontakt opp mot kommunen, skrive selve søknaden (bid document), hjelpe med å innhente invitasjonsbrev fra kommunen eller ordfører, og mye mer. Kontakt oss så hjelper vi deg videre.