Skip to main content

Nyhetsartikler

Program

Om konferansen | Program | Foredragsholdere | Presentasjoner 2020

Kl. 09.00

Velkommen!

  • Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge


Bente Bratland Holm Foto: Astrid Waller

Kl. 09.05

Tallenes klare tale

Erik W. Jakobsen
Erik W. Jakobsen. Foto: Menon Economics

Kl. 09.30

From Corona to the Future

Bugge Holm Hansen
Foto: Privat

Sofie Hvitved
Foto:Privat

Kl. 10.05

Løypemelding fra reiselivsstrategien

  • Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge

Kl. 10.25

Reiselivets fremtid - hva vil politikerne og hva vil næringsaktørene?

  • Næringsminister Iselin Nybø innleder

  • ​Adm.dir. Håkon Haugli og reiselivsdirektør Bente Bratland Holm (begge Innovasjon Norge), i samtale med Simen Johannessen.

Iselin Nybø
Iselin Nybø, næringsminister Foto: NFD

Håkon Haugli
Håkon Haugli, adm.dir. Innovasjon Norge Foto: Astrid Waller


Bente Bratland Holm Foto: Astrid Waller

Simen Johannessen
Ordstyrer: Simen Johannessen. Foto: Hill+Knowlton


Kl. 11.05

Reiselivets organisasjoner kommenterer på status for strategien

  • Med: Bernt Bucher-Johannessen (Hanen), Per-Arne Tuftin (Norsk Reiseliv), Astrid Bergmål (Virke) og Kristin Krohn Devold (NHO Reiseliv)
    Ordstyrer: Simen Johannessen

Kristin Krohn Devold
Kristin Krohn Devold, direktør i NHO Reiseliv Foto: Oda Hveem

Astrid Bergmål
Astrid Bergmål. Foto: Virke

Per-Arne Tuftin
Per-Arne Tuftin. Foto: Tommy Andresen

Bernt Bucher -Johannessen
Bernt Bucher -Johannessen Foto: Privat

Kl. 11:35

Hva gjør Innovasjon Norge i 2021?

  • Her møter du reiselivsdirektør Bente Bratland Holm, som i samtaler med leder for forbrukermarkedsføring Katrine Mosfjeld, leder for B2B Frode Aasheim og leder for utvikling Audun Pettersen, skal snakke om hva som er Innovasjon Norges prioriteringer for 2021.

    I tillegg blir det korte møter med andre i selskapet som forteller om satsinger og aktiviteter. Det blir også lansering av nytt verktøy for reiselivsnæringen!

Bente Bratland Holm
Bente Bratland Holm. Foto: Astrid Waller

Katrine Mosfjeld
Katrine Mosfjeld. Foto: Sturlason

Frode Aasheim
Frode Aasheim. Foto: Astrid Waller

Audun Pettersen
Audun Pettersen. Foto: Tommy Andresen

Kl. 13.00

Slutt