Skip to main content

Reise:liv 2023

Bærekraftig eksport

Reiseliv blir den femte eksportsatsingen fra regjeringen. Når vi inviterer til årets store reiselivskonferanse i Oslo onsdag den 15. november, er det derfor med bærekraftig eksport som tema.

Her får du muligheten til å oppdatere deg på hvordan det jobbes med produktutvikling, salg og markedsføring av norsk reiseliv. Vi byr på plenumsforedrag, samt påfølgende dybdemøter innenfor satsningene innenfor B2B, B2C og Utviklingsarbeid for reiselivsnæringen. Du får også mulighet til å treffe alle ansatte på våre utenlanskontor og diskutere konkrete markedsmulighetene i de enkelte markedene for din bedrift.

Næringsminister Jan Christian Vestre kommer for å snakke om regjeringens tiltak for reiselivsnæringen i Norge og regjeringens eksportreform. Arvid Moss, leder for Nasjonalt eksportråd utdyper hva det vil bety at reiselivet er en av fem eksportsatsninger i årene fremover. Åsunn Lyngdal leder arbeidet med Reiseliv 2030 og vil gi oss en oppdatering på arbeidet så langt.

Vi får høre fra flere destinasjonsselskap om hva de legger i bærekraftig eksport, hva er mulighetene, og hva er vanskelig. Direktør for reiseliv i Innovasjon Norge vil presentere hva det satses på fremover i å utvikle og markedsføre Norge som en bærekraftig reiselivsdestinasjon.

Program

Når du melder deg på så er du automatisk med på plenumssesjonene før lunsj, og i tillegg ber vi deg velge hvilke 2 av 4 fordypningsmøter du ønsker å delta på etter lunsj. 

08:00-09:00: Ankomstregistrering

09:00-12:00: Plenum-sesjon med dagens hovedforedrag m/pause

12:00-13:00: Lunsj i hotellets restaurant

13:00-16:00: Parallelle sesjoner med fire forskjellige tema, som hver går med samme innhold to ganger m/pause:

  •  B2C Reiseliv - Storytelling & storyselling. Hvordan kan oppmerksomheten Visit Norway skaper bli til salg for næringen? Vi tar et dypdykk i hvordan dere best kan lykkes med Visit Norways datastyrte markedsføringsmodell.
  • Reiseliv - Bærekraftig utvikling. Hvilke tjenester og verktøy kan Innovasjon Norge tilby bedrifter og destinasjoner som ønsker en bærekraftig utvikling? Vi gir deg et innblikk i både finansielle tjenester og våre kompetansetjenester. I tillegg vil du få en status på oppdraget med å lage et forslag til en Guidegodkjenningsording.
  • B2B Reiseliv – Globale muligheter. I en verden hvor business fortsatt er viktig ansikt til ansikt, handler det om å skape møtearenaer, nettverke og dyrke relasjoner. Hvordan kan B2B Reiseliv bidra til at du skal lykkes på det internasjonale markedet? 
  • Hele norsk reiseliv eksporterer – workshop. Næringsminister Vestre har annonsert reiseliv blir den femte eksportsatsingen i regjeringens eksportreform "Hele Norge eksporterer". På denne workshopen skal vi orientere om arbeidet og deltakerne skal få jobbe med forslag til innhold i eksportsatsingen. Workshopen gjennomføres av NHO reiseliv, NHO luftfart, Norsk reiseliv og Virke.

16:00-17:30: Exit sal med mingling og lett servering i foajé. *Programmet er tentativt og kan endres.

Du møter blant annet disse

Aase Marthe Horrigmo

Reiselivsdirektør, Innovasjon Norge

Send email

Frode Aasheim

Avdelingsleder B2B Reiseliv, Innovasjon Norge

+47 928 33 852

Margrethe Helgebostad

Fagansvarlig analyse

+47 917 49 513

Knut Perander

Avdelingsleder reiselivsutvikling

Katrine Mosfjeld

Avdelingsleder forbrukermarkedsføring, Innovasjon Norge

+47 934 10 530

Audun Pettersen

Bransjedirektør reiseliv, Hovedorganisasjonen Virke

+47 907 75 521

June Berg-Sollund

Reiselivssjef, Visit Narvik

Merethe Sandum

Reiselivssjef, Visit Lillehammer

Per Morten Haarr

Reiselivsdirektør, Region Stavanger

Hege Julianne Nevestad

Daglig Leder, Visit Sørlandet

Jan Christian Vestre

Næringsminister

Per-Arne Tuftin

Direktør, Norsk Reiseliv

Arvid Moss

Konserndirektør for Hydro Energy og leder for Nasjonalt eksportråd

Åsunn Lyngedal

Fakultetsdirektør UiT Norges arktiske universitet og leder for strategigruppen Reiseliv 2030

Ole Michael Bjørndal

Fagdirektør næringspolitikk, NHO Reiseliv

+4799768792

Eli Boran

Seniorrådgiver, Sekretariatet for Nasjonalt eksportråd

+4797158784

Camilla Rise

Spesialrådgiver, NHO Luftfart

+4745435153

Kirsten Schultz

Daglig leder og reiselivssjef, Trondheim Management AS / Visit Trondheim

Konferansen koster 800,- + mva / 1.000,- inkl. mva for hele programmet + lunch og pauseserveringer, samt lett servering ved avslutning av konferansen.

«Reise:liv 2023» avholdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergs gate 30, 0166 Oslo.

Ønsker du å vite mer kan du kontakte prosjektleder Ola Røneid.

Ola Røneid

Prosjektleder

+47 932 19 714