Skip to main content

Nyhetsartikler

NTW i korte trekk

Her finner du mer informasjon om møteplassene under NTW, viktige begreper, samt de sosiale aktivitetene under arrangementet.

Viktige NTW begreper

Market Manual (markedsmanualen): En håndbok med en kort beskrivelse av alle påmeldte kjøpere. Denne gjøres tilgjengelig på en digitat til alle påmeldte selgere før man lager avtaler. 

Product Manual (produktmanualen): En håndbok med en kort beskrivelse og oversikt over alle påmeldte selgere. Denne gjøres tilgjengelig på en digitalt til alle påmeldte kjøpere før avtaler møter. 

Avtaleskjema: Dette er den enkelte deltakers møteoversikt til NTW. Skjemaet gir en oversikt over den enkeltes forhåndsbookede avtaler og eventuelt ledig kapasitet under NTW.

Selger: Bedrifter som selger /markedsfører norske reiselivsprodukter. Dette kan for eksempel være hoteller, aktivitetsleverandører, destinasjonsselskaper, transportleverandører o.l.

Kjøper: Bedrifter som kjøper norske reiselivsprodukter, som  turoperatører og incoming-operatører.

Workshop

 • Varighet: 1 ½ dag.
 • Selgerne sitter ved sin stand hvor de tar imot kjøperne til møter.
 • Møtene er hovedsakelig basert på forhåndsbookede avtaler.
 • Det kan også bookes avtaler underveis i arrangementet.
 • Hver avtale varer i 15 minutter og deltakerne har mulighet til å arrangere over 30 avtaler totalt.
 • Selgerne må være tilgjengelig på standen under hele workshopen.

Forhåndsbookede avtaler

 • Basert på informasjon som kjøperne har sent inn, kan hver selger sende inn ønsker om hvilke kjøpere de  ønsker å møte under NTW.

 • Basert på informasjon som selgerne har sent inn, kan hver kjøper sende inn ønsker om hvilke selgere de ønsker møte med. 

 • Basert på dette gjøre vi en gjennomgang over innsendte ønsker, og avtalene fordeles mellom kjøpere og selgere.

 • Deretter sendes individuelle avtaleskjemaer til de respektive møtedeltakerne, dette skjer sundt 3-4 uker i forkant av NTW. Det anbefales gode forberedeleser til de planlagte møtene.

 • I etterkant av mottatt avtaleskjema, er det opp til hver enkel deltaker å oppdatere sitt avtaleskjema, ved å fjerne eller avtale nye møter via en online plattform, om det er et behov for det. Frist for å tilføye nye møter vil dere få nærmere beskjed om.

 • Mandag 1. april eller tirsdag 2. april mottar alle deltakerne sine endelige avtaleskjema i deltakermapper som mottas ved ankomst til NTW. Dette skjemaet må deltakerne forholde seg til under arrangementet.

Litt om de sosiale arrangementene på NTW:

 1. Påmelding - Alle som er påmeldt til NTW, er også automatisk påmeldt til de sosiale arrangementene.
 2. Selgerseminar – Er et arrangment for alle påmeldte selgere. Her mottar de informasjon om markeder, nye påmeldte kjøpere, trender mm.
 3. Kjøpercocktail – Et arrangement for alle påmeldte kjøpere. Her mottar de siste informasjon om NTW, nye selgere o.l.
 4. Åpningsseremoni – For alle påmeldte deltakere. Offisiell åpning og velkomst hilsen fra både Innovasjon Norge og vertskapsbyen.
 5. Dine-around – For alle påmeldte deltakere. Middag på restauranter sentralt i Ålesund. Deltakerne melder seg på i forkant av arrangementet, via en online platform.
 6. Bankettmiddag – For alle påmeldte deltakere. Tre-retters middag med fri bordplassering.
 7. After party – For alle deltakere. En forlengelse av kvelden etter bankettmiddagen. OBS! Drikke er ikke inkludert.
 8. Aktiviteter – For alle påmeldte deltakere. Her ønsker vi å vise frem vertskapsbyen og områdets produkter. Informasjon om hva som tilbys blir sendt ut på forhånd. Forhåndspåmelding via en online plattform.
 9. Farewell party – Arrangeres av vertskapsbyen. For alle påmeldte deltakere. Etterfølges av buffetservering og mingling.