Skip to main content

Nyhetsartikler

Kick-Off Reiseliv 2020

Takk til alle som deltok på Kick-off Reiseliv 23.-24. oktober 2019.

Presentasjoner og foredrag som blir frigjort til publisering vil være å finne her: 

Kick-off Reiseliv 2019: Presentasjoner

Årets tema for Kick-off Reiseliv er bærekraft. Enkelt forklart handler dette om å gi kommende generasjoner samme muligheter til å dekke sine behov som vår generasjon har hatt. Men hva betyr dette i praksis? Hva betyr det for reiselivet?

I dag er bærekraft blitt et omfattende og til dels utvannet begrep, men vi mener fortsatt at temaer som naturbevaring, reduksjon av negativ miljø- og klimapåvirkning, samspill mellom reiseliv og lokalsamfunn og næringens økonomiske verdiskaping er viktigere enn noen gang.

I det felles veikartet for et Bærekraftig reiseliv fra reiselivsnæringen er man tydelig på at i 2030 skal Norges posisjon som et av verdens foretrukne reisemål for bærekraftige natur- og kulturbaserte opplevelser være befestet. Skal vi nå det målet må alle vi i norsk reiseliv tenke nytt om hvordan vi bruker bærekraft som konkurransekraft. Og det må jobbes!

Kl. 09:00 - 10:00   Åpning og registrering. Servering av te/kaffe/snacks.

Del 1
Reiselivsdirektør Bente Bratland Holm ønsker velkommen
Konferansier Pål K. Medhus gir oss en introduksjon til dagens tema
Liselotte Lyngsø, Future Navigator
Steinar Hoen, Oslo Bislett Games
Lunsj
Del 2
Musikalsk innslag ved ISÁK
Reiselivsdirektør Bente Bratland Holm, Innovasjon Norge
Jeff Bonaldi, TEP
Gudrun Sanaker Lohne, Destinasjon Trysil
Pause
Musikalsk innslag ved ISÁK
Daniel Skjeldam, Hurtigruten
Oppsummering
Ca. kl. 16:00 Reiselivsprisen deles ut
Afterwork   Etter at fagprogrammet er ferdig serveres øl, vin og snacks i hotellets foajé.

Bente Bratland Holm

Bente Bratland Holm
Reiselivsdirektør, Innovasjon Norge reiseliv

Liselotte
 

Liselotte Lyngsø
Founding partner i Future Navigator

Liselotte tar for seg tema: "Spot the future - From more to better and deeper travel". Hun mener vi alle har en indre futurist, men det som er avgjørende er om du klarer å få tak i din indre futurist for å forme framtiden. Liselotte vil hjelpe deg å tilegne deg tankemåten til en futurist slik at du kan se for deg reisetendensene til din målgruppe.

Steinar Hoen

Steinar Hoen
Stevnedirektør, Oslo Bislett Games

Steinar Hoen er økonom og tidligere høydehopper - og kommer til Kick-off Reiseliv for å snakke om "Bislett sitt grønne skifte". Han ble europamester i friidrett i 1994 og innehar fortsatt den norske rekorden på 2.36 m. Steinar var partner i meglerfirmaet First Securities fra 2000-2006. Siden 2007 har han vært stevnedirektør (CEO) for Bislett Games i Oslo. De seneste tre årene har han ledet Bislettalliansens banebrytende arbeid for bærekraft i idretten.

Daniel Skjeldam Hurtigruten

Daniel Skjeldam
Konsernsjef, Hurtigruten

Daniel Skjeldam leder Hurtigruten, som er verdens største ekspedisjonscruiserederi, Selskapet har også markert seg sterkt med et tydelig fokus på bærekraft. De bruker FNs bærekraftsmål som rammeverk og fokuserer på innovasjon, teknologi og konkrete tiltak for å sikre at de hver dag fortsetter å forbedre alt de gjør. Særlig har de valgt å satse på mål 9, 11, 12, 13 og 14. Hurtigruten bygger verdens første hybriddrevne ekspedisjonscruiseskip og de har fjernet all unødvendig engangsplast.

Gudrun Sanaker Lohne, Turistsjef Destinasjon Trysil

Gudrun Sanaker Lohne
Turistsjef Destinasjon Trysil

Gudrun vil gi oss et innblikk i hvordan Norges største skisted tar ansvar for en bærekraftig utvikling. En destinasjon består av mange store og små virksomheter, som sammen leverer reiselivsproduktet Trysil. Destinasjonsselskapets viktigste rolle blir å påvirke, forankre og jobbe for at alle aktører utvikler seg og drar i samme retning. I tillegg er det nødvendig at destinasjonsselskapet tar ansvar for noen oppgaver som ikke faller naturlig til enkeltaktører. Få et innblikk i store og små tiltak iverksatt for å gjøre Trysil til et mer bærekraftig reisemål.  

Jeff Bonaldi

Jeff Bonaldi
Grunnlegger og CEO av The Explorer's Passage

Jeff Bonaldi har tidligere jobbet 15 med salg og investeringsstyring i den globale finansnæringen. Deretter startet han reiseselskapet 'The Explorer's Passage (TEP)' der han har som mål at alle reiser skal ha med et element med formål å gjøre sosial og miljømessig endring, og slik være et positiv bidrag til å løse problemene planeten står overfor. Selskapet samarbeider med noen av verdens fremste visjonærer for å gi reisende merverdi til gjestenes reiseopplevelse - slik at de deretter får muligheten til å endre livene sine takket være kraften som ligger i å delta på et eventyr.  Selv har han reist i over 40 land, og gjennom sine opplevelser vært vitne til klimaendringene i hav, elver og fjell. Han mener at det å drive en virksomhet kan og bør brukes som en styrke for å oppnå en positiv forskjell i verden.


isak til kickoff 2019
Foto: Jørgen Nordby / Nordic Live

ISÁK

Vi er så heldige at ISÁK kommer og spiller for oss på årets Kick-off Reiseliv. Gjennom å blande tradisjonell joik, urbane synther og et tekstunivers som kombinerer både engelsk og samisk, flytter ISÁK grensene for det vi vanligvis definerer som popmusikk.

Hør ISÁK på Spotify 

Torsdag 24. oktober

08:30-09:30   Ankomstregistrering m/ servering av kaffe/te/snacks

09:30-11:00   Dybdemøter

11:00-11:30   Minglepause i foajéene med kaffe/te/snacks

11:30-13:00   Dybdemøter 

13:00-14:00   Lunsj serveres i hotellets restaurantområder

14:00-15:30   Dybdemøter

Møt markedsspesialister og Visit Norway Stories

Gjennom hele dagen vil våre markedsspesialister og representanter fra Visit Norway Stories være til stede i vrimleområdet. Her kan du pitche ideer til aktiviteter, få svar på spørsmål - eller rett og slett bare ha en hyggelig prat.

Fremtidens reisemålsutvikling

Kl. 09:30 - 11:00
Kl. 11:30 - 13:00
Kl. 14:00 - 15:30

Bærekraft i reiselivet handler i hovedsak om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å dekke sine behov. Innovasjon Norge eier og utvikler en merkeordning som tilbys norske reisemål som ønsker å prioritere en mer bærekraftig reisemålsutvikling. Merkeordningen er et verktøy for å systematisere et langsiktig arbeid for økt bærekraft i reiselivet. Å bli merket som et bærekraftig reisemål betyr at destinasjonen over tid prioriterer målet om økt bærekraft, ikke at stedet ER bærekraftig. Merkeordningen er et redskap for utvikling, og reisemålene må vise en forbedring på sikt. Arbeidet krever samhandling og samarbeid mellom kommune, reiselivsnæring og lokalsamfunn. På denne seksjonen får du høre hvordan du kan bruke merkeordningen på ditt reisemål, og kan høre erfaringer fra reisemål i merkeordningen.

  • Velkommen. Hvilke verktøy har Innovasjon Norges innen utvikling? Audun Pettersen, Innovasjon Norge
  • Merket for bærekraftige reisemål - og strategiske endringer på gang, Brit Berntsen Reinsli, Innovasjon Norge
  • Hvordan bruker vi merkeordningen? Erfaringer fra et merket reisemål ved reiselivssjef i Visit Lillehammer Ove Gjesdal
  • Det grønne universet på Visit Norway og merkede reisemål, Audun Pettersen/Ingunn Sørnes, Innovasjon Norge
  • Spørsmål/diskusjon

B2C -Story DNA - Workshop med informasjon, inspirasjon og praktiske oppgaver

Kl. 09:30 - 11:00
Kl. 11:30 - 13:00
Kl. 14:00 - 15:30


Evgenia Egorova, Ragnhild Ås Harbo og Katrine Mosfjeld, Visit Norway Stories
Medarbeidere i Visit Norway Stories rigger en workshop som forhåpentligvis byr på både informasjon, inspirasjon og praktiske oppgaver; hva er ingrediensene i en god historie? Og kan hvem som helst lage en?


Analyse: Ferske resultater om cruiseturistene, innbyggerundersøkelsen og bærekraft som konkurransefortrinn

Kl. 09:30 - 10:30
Kl. 11:30 - 12:30
Kl. 14:00 - 15:00


Margrethe Helgebostad, fagansvarlig analyse reiseliv
Få ferske resultater om cruiseturistene som var her sommeren 2019 - og siste nytt om nordmenns holdninger til turismen her til lands. Har det endret seg det siste året?  Er vi mer eller mindre positive - og i så fall til hva? Dessuten dykker vi ned i tallene som sier noe om hvorfor bærekraft er et konkurransefortrinn når vi skal tiltrekke oss de unge reisende.

Innovasjon Norge har i sommer gjennomført en ny landsdekkende cruiseundersøkelse. Aldri før er det blitt gjennomført en så omfattende undersøkelse. I tillegg til forbruk, er vi blitt bedre kjent med de som velger å oppleve Norge fra et cruise. Skiller cruiseturistene seg fra andre turister? Hva bruker de penger på, og hvordan kan vi tjene mer penger på de som kommer? Samtidig ser vi på opplevelsen av masseturisme, både fra cruisepassasjerens ståsted og lokalbefolkningen. Er de enige? Sist men ikke minst, hvilken cruisedestinasjon scårer best?

Ta med mobilen, for vi skal ha det gøy med Kahoot!B2B-aktiviteter 2020: Leisure/Fritidssegmentet

Kl. 09:30 - 11:00

Siri Tallaksen, prosjektleder internasjonal bransjebearbeidelse
Jobber du aktivt på det internasjonale turoperatørmarkedet? Da bør du delta på vår gjennomgang av planlagte operative aktiviteter i 2020. Her vil du få innsikt i hvilke operative aktiviteter du kan kjøpe deg inn på i våre prioriterte markeder. Representanter fra våre utekontor vil være til stede for å gi deg råd, både i forhold til type aktiviteter du bør velge og hvilke markeder som kan være mest aktuelt for deg og din bedrift.B2B-aktiviteter 2020: Internasjonale møter, kongress og arrangementer

Kl. 11:30 - 13:00

Frode Aasheim, leder for kongress, møter & arrangement, Innovasjon Norge
Jobber du aktivt på det internasjonale møte, arrangements- eller kongressmarkedet? Da bør du delta på vår gjennomgang av planlagte operative aktivitetene i 2020. Her vil du få innsikt i hvilke operative aktiviteter du kan kjøpe deg inn på i våre prioriterte markeder. Representanter fra våre utekontor vil være til stede for å gi deg råd, både i forhold til type aktiviteter du bør velge og hvilke markeder som kan være mest aktuelt for deg og din bedrift.  B2B-aktiviteter 2020: Møt bransjespesialistene ved våre utekontor

Kl. 14:00 - 16:00

Møt representanter fra våre utekontor, som kan gi råd og tips i forhold til både marked og hvilke operative aktiviteter som kan være relevante for din bedrift i 2020.


15:30

Slutt


Pris og betalingsbetingelser

Innovasjon Norge arrangeres hver høst Kickoff Reiseliv. Dette er en av Norges viktigste møteplasser for norsk reiselivsindustri. Bli med på to inspirasjonsrike dager, fullpakket med interessante foredragsholdere, debatter og underholdning.

Pris:
750,- per deltaker (eks. mva). Prisen kan ikke deles om du kun deltar på en av dagene. Prisen inkluderer fagprogramer begge dager, lunsjer og kaffepauser m/ snack den 23. og 24. samt øl/vin/snacks kl. 17:00-18:00 i hotellets foajee den 23. oktober.

Betalingsbetingelser:
Påmelding til "Kick-off Reiseliv" er bindende og medfører betalingsplikt. Kansellering før 11. oktober er kostnadsfri. Kansellering etter denne datoen faktureres med full deltakeravgift. 

Ola Røneid

Prosjektleder

+47 932 19 714

Send email