Skip to main content

Hvorfor miljømerke din reiselivsbedrift?

Stadig flere turister er opptatt av klima og bærekraft. Hva betyr dette for deg som jobber i reiselivet?

Vi ser i dag en klar bevegelse i retning av et grønt skifte. Klimakrisen har gjort at mange er bekymret. Og det gjør at vi ønsker å reise annerledes enn vi gjorde før. Ifølge koronabarometeret så er bærekraft svært viktig for personer som kan tenke seg å reise til Norge. Blant de som tenker at Norge er et bærekraftig valg, så sier hele 70 % at de vil endre måten de reiser på av hensyn til klima, natur og miljø. Turistene fra nærmarkedene sier at de gjerne vil fly mindre, mens personer fra spesielt England og Tyskland sier de vil velge reisemål som tar bærekraft på alvor.

Generasjonsskifte i fokus på bærekraft

Vi ser et klart generasjonsskifte når det gjelder bærekraft, det ser vi i mange undersøkelser. Vi har blant annet helt ferske tall fra en undersøkelse vi har gjort blant nordmenn i september i år. De unge er i større grad opptatt av å handle lokalt, fly mindre, reise mer i Norge og velge selskaper som gjør en innsats for miljøet. De sier også at de har større betalingsvilje for reiser med klimakompensasjon. Det er kvinner som er mest opptatt av bærekraft og de oppgir også en større betalingsvilje for miljøvennlig forbruk.

Bærekraft er altså et konkurransefortrinn og det kan være lønnsomt å profilere seg som en tilbyder av noe som blir etterspurt av et stadig større marked. At du har en bærekraftig forretningsmodell det betyr at man ikke bare er opptatt av økonomi, men også av klima, miljø og sosiale forhold.

Strengere rapporteringskrav

Det er viktig for både investorer, banker og for Innovasjon Norge når vi skal gi tilskudd og lån. Bærekraft kommer bare til å bli viktigere og viktigere i tiden framover med EU-taksonomien, som stiller krav til et grønt Europa, med strenge rapporteringskrav til bedriftene.

Men hva betyr dette med bærekraft for din bedrift - sånn rent praktisk. Jo, det betyr at du må kunne bevise at du tar bærekraft på alvor. Som bedrift kan du gjøre det ved å sertifisere selskapet. En miljøsertifisering er en offisiell erklæring på at man jobber aktivt for å bli mer miljøvennlige. Sertifiseringen er også et styringsverktøy som gir deg hjelpemidler til å forbedre driften din på områder som arbeidsmiljø, transport, avfall, innkjøp og så videre. Og mål om kontinuerlig forbedringer.

For å bli sertifisert, så blir bedriftens prestasjoner evaluert av en uavhengig kontrollør, mot de riktige kriteriene og det er vanlig å måtte levere en årlig miljørapport og bli re-sertifisert jevnlig. Det er også verdt å merke seg at når det gjelder offentlige anbud så er det ofte et spesifikt krav om at bedriftene må være miljøsertifiserte.

Vil skape inntrykk med lav avtrykk

Et godt eksempel på en reiselivsbedrift i Norge som er miljøsertifisert er selskapet 292 Aurland, et boutiquehotell og en gård i Aurlandsdalen. 292 Aurland tilbyr både grønne aktiviteter og opplevelser og økologiske produkter fra egen hage eller lokale bønder. Ekteparet her ved Bjørn og Tone Vike forteller at de miljøsertifiserte seg for å ha et bevis på at de tar bærekraft på alvor. De ønsker å skape stort inntrykk, med små avtrykk.

Er man miljømerket, så er det veldig smart å framheve det når man profilerer seg, eksempelvis på nettsider og i sosiale medier. Man kan også bli synliggjort på sidene til Visit Norway, om man er miljømerket. Der bruker vi symbolet Gresstusten, for å vise at reiselivsbedriftene er miljømerket.

Det finnes mange forskjellige miljømerker som kan passe til ulike reiselivsbedrifter med ulike behov og ulikt ambisjonsnivå. Det er viktig å merke seg at Miljømerkede bedrifter på sidene våre har 60 % høyere konverteringsrate enn bedrifter som ikke er miljømerket. Vi booster altså selskap som er miljømerket. Dette henger også sammen med reiselivsstrategien vår, med et ønske om et bærekraftig norsk reiseliv. For å bli synliggjort for millioner av brukere på 11 forskjellige språk, er det et krav om at man er medlem av et destinasjonsselskap.

Se video

Related

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål!

Siv Isabel Eide

Seniorrådgiver Bærekraftig reiseliv

(+ 47) 932 45 247

Send email