Skip to main content

B2B Forside

Hvorfor blir reisearrangørens rolle viktigere enn noensinne?

Incoming operatører og turarrangører. Hovedforskjellen mellom disse to er at en turarrangør i hovedsak vil selge turer til en forbruker eller til et reisebyrå i egne markeder, mens en incoming operatør vil selge reiser til turoperatører og reisebyråer i ulike markeder.

Det finnes flere incoming operatører som har kontorer her i Norge og det er ganske mange fordeler ved å bli godt kjent med dem:

 • Det ene er at du da vil unngå språk- og kulturmisforståelser, selv om sluttkunden din kommer fra et annet marked.
 • Det andre er at du vil kunne nå mange ulike kunder og marked gjennom en aktør. Du har trygghet og forutsigbarhet gjennom å handle med en norsk aktør og betale i norske kroner. Dermed unngår man valutarisiko.
 • Sist, men ikke minst, så er Norge er alltid prioritert som destinasjon hos de norske incoming operatørene.

Under covid 19 så har de fleste incoming operatørene klart å omstille seg og de har ikke sittet stille i båten. De har hatt kontakt med kundene sine og vil være de første som avdekker behovene før kundene kommer til Norge. Dette ble dokumentert av en fersk undersøkelse som ligger her på innsikt.

Så hvorfor blir disse aktørene så viktige i framtiden?

I alle undersøkelser som er gjennomført i den senere tiden, så er det tydelig at kundene ønsker sikkerhet. De ønsker en partner som hele tiden er oppdatert på innreiseregler og de vil kunne avbestille uten kostnader. Dette er noe av det viktigste en reisearrangør legger til rette for kundene sine nå for tiden.

Videre viser de samme undersøkelsene at kundene i nærmeste fremtid vil gjennomføre lengre reiser, men med lavere fotavtrykk. Større gruppereiser er kanskje på vei ned, mens mindre gruppereiser blir mer populært. Reisearrangørens rolle blir derfor viktigere enn noensinne, fordi de sitter på spisskompetanse, som å kunne planlegge en kompleks reiserute, ha kontakt med utallige leverandører og aktører.

Når vi ser på den nasjonale reiselivsstrategiens fire hovedmål, så ser vi at en reisearrangør har en tydelig rolle her også:

 1. Norsk reiseliv skal øke sin egen verdiskaping og bidra til jobbskaping i hele landet.
 2. Norsk reiseliv skal bidra til at Norge blir et lavutslippssamfunn.
 3. Norsk reiseliv skal bidra til attraktive lokalsamfunn og fornøyde innbyggere
 4. Norsk reiseliv skal levere så høy kundeverdi at betalingsvilje og gjenkjøp øker.

Arrangørene kan for eksempel lettere finne kunder som kan reise utenfor hovedsesong. De kan også stille krav til sine underleverandører om så lavt fotavtrykk som mulig, i et langstrakt og komplekst land som Norge. Og de kan lettere påvirke hvilke produkter de ønsker at reisearrangøren skal selge.

Åpen dialog blir viktigere

Undersøkelser viser at en førstegangsreisene normalt velger en reisearrangør når man drar til Norge, mens de som drar for andre eller tredje gang velger å klare seg på egenhånd. I sum blir altså en åpen dialog mellom leverandør og reisearrangør viktigere enn noensinne, om vi skal tilfredsstille kundens behov.

Du kan ha stort utbytte av å jobbe tett sammen med en reisearrangør:

 1. Stort salgsapparat.
 2. Ulike kundegrupper/segmenter.
 3. Konmpetansenettverk.
 4. Verdifull markedskunnskap.
 5. Produktutvikling.

Om du ønsker å vite mer, er det bare å ta kontakt med oss i Innovasjon Norge.

Se video

Related

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål!

Sebina Stegavik

Redaktør, Visit Norway Innsikt

+47 450 57 737

Send email