Skip to main content

Gjør som 14 000 andre reiselivsbedrifter – ta et reiselivskurs

Over 14 000 reiselivsbedrifter har gått ett eller flere av våre åtte inspirerende reiselivskurs. Nesten alle sier at de bruker det de har lært på disse kursene. 

Reiselivskursene våre gir deg inspirasjon og verktøy som du kan bruke i utviklingen av din bedrift. Innovasjon Norge har åtte kurs som skal inspirere og hjelpe deg i den daglige jobben med din bedrift og dine produkter:

I 2007 kom regjeringen med en ny strategi for reiselivsnæringen. I den strategien fikk Innovasjon Norge et oppdrag om å lage en kursportefølje som skulle hjelpe reiselivsnæringen med å få hevet kompetansen på ulike områder. Innovasjon Norge gjorde en kartlegging av hva turistene så at Norge kunne bli bedre på.

Vi så på hva våre regionkontorer sa når de fikk inn søknader fra bedriftene, om hva de kunne bli litt bedre på. Så snakket vi også med veldig mange næringsaktører om hvilket behov de hadde for kompetanse. Første kurs startet opp i 2008. Felles for alle kursene er at du kan få en times rådgivning rundt temaet som tas opp på kurset.

The hostesses at Bessheim
Foto: Tina Stafrèn/Visitnorway.com

Vertskapskurset

Vertskap er jo noe Norge har fått litt pepper for ikke å være gode nok på. Men hvis du lærer deg å bli en god vert, vil du fort se det på bunnlinja. Det kan gi deg mersalg. Det kan gi kunder som kommer tilbake. Så, vertskap er ekstremt viktig. På dette kurset lærer du nettopp hvordan du skal få dette til. Her får du verktøy som hjelper deg i å utvikle en vertskapskultur i din bedrift.

Hvordan utvikle produktene dine?

Når du har fått vertskapet på plass, er det på tide å se litt på produktene dine. Hva er det som er dine fordeler? Hvordan kan du videreutvikle det til opplevelser som gjestene dine er superfornøyde med, og som de er villige til å legge igjen en masse penger for? Det lærer du på dette kurset. Der får du også verktøy som kan hjelpe deg i hvordan du skal fortelle din historie på en sånn måte at den blir spennende for gjestene dine. Og også hvordan du skal lage en dramaturgi i produktene dine som gjør at du overgår gjestens forventninger.

Pakking og salg av attraktive produktpakker

Når du har fått produktene på plass, er det viktig å få dem ut i markedet. Og på dette kurset, "Pakking, salg og distribusjon", er det nettopp det du lærer. Da lærer du hvordan du skal sette sammen attraktive produktpakker. Hvordan du skal selge dem. Hvordan du skal distribuere dem. Og hvilke distribusjonskanaler som passer for deg og ditt produkt. 

Kurset "Pakking med hovedfokus på cruise" er ganske likt det andre pakkekurset. Men cruisenæringen er litt annerledes enn den andre delen av reiselivsnæringen. På dette kurset lærer du hvordan du skal sette sammen gode pakker, med riktig pris, som gjør at du kan tiltrekke deg og tjene mer penger på cruiseturister.

Hvordan framstår du på nett?

Da har vi snakket om et godt vertskap. Vi har snakket om produktutvikling. Vi har snakket om hvordan du skal pakke og selge produktene dine. Så foregår jo mye av dette digitalt for tiden. I denne settingen har vi også kurset "Bli god på nett". Her lærer du masse om hvordan du skal skrive på nett. Om hvordan du skal få produktene dine og din bedrift synlig i alt fra egen nettside til sosiale medier. I forkant av kurset kjøres det en "helsesjekk" på hvordan du framstår i sosiale medier, Google og egne nettsider. Så får du tips og tricks med tanke på forbedringer du kan gjøre.

Dinner preparations
Foto: CH/visitnorway.com

Mat og lokale råvarer som en del av opplevelsen

Mat er blitt en stadig viktigere del av en turists opplevelse av reisemålet. På dette kurset lærer du hvordan du skal bruke lokale råvarer. Hvordan du skal sette opp en meny. Hvordan du skal prise en meny sånn at du tjener penger på den. Du får også en innføring i kjøkkenøkonomi og hvordan du skal holde hygienen på kjøkkenet ditt.

Sikkerhet og risikostyring for opplevelsesbedrifter

Vi har også et kurs om sikkerhet og risikostyring. Dette er et kurs for opplevelsesbedrifter som driver med naturbaserte opplevelser, som tar for seg hvordan du skal kunne forebygge uhell og ulykker. Vi leser hver sommer, og for så vidt hver vinter, om ulykker som skjer, der gjester eller ansatte skader seg. Eller det skjer ting som absolutt ikke bør skje. På dette kurset får du hjelp til å lage en beredskapsplan. Og en oversikt over hvilke lover og regler som gjelder når du driver med naturbasert reiseliv. Du får også hjelp til hvordan du skal håndtere dem som blir skadd. Hvordan du skal håndtere pårørende, i verste fall etterlatte. Og også hvordan du bør håndtere pressen.

Skiing and Smiles in Norway
Foto: C.H. - Visitnorway.com

Fornøyde kursdeltakere

Siden 2008 har vi hatt 14 000 bedrifter på kurs. Vi utvikler stadig nye kurs etter behov og innspill fra reiselivsnæringen. Vi har også mange fornøyde kursdeltakere. 97 % av de som har gått kursene våre, anbefaler kursene til andre. 87 % sier at de har brukt det de har lært. Og 90 % er veldig fornøyde med kursene de har gått på.

Hvordan går du fram?

Så, hvordan kan du delta på disse kursene? Det foregår slik at du for eksempel kontakter destinasjonsselskapet, en næringshage eller noen som kan stå som arrangør. Så kan Innovasjon Norge bidra med midler for å få gjennomført kursene. Det du gjør, er at du leser mer på våre hjemmesider. Så tar du kontakt med et av våre regionkontorer. Snakk med dem, så får både hjelp til søknaden og får vite mer om kursene.

Se video

Related

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål!

Bjørn Krag Ingul

Seniorrådgiver kongress og arrangement

+47 926 89 772

Send email