Skip to main content

Salgstur til nord kombinert med M&IT Award

UK

London

Alle våre B2B-aktiviteter har de siste fem årene blitt gjennomført i London, men mange viktige byråer er også lokalisert nord i UK. Derfor ønsker vi i år å arrangere en salgstur til den nordlige regionen i landet. Vi vil organisere det slik at partnere som deltar også kan delta på M&IT - det største nettverkseventet i Storbritannia innenfor MICE-industrien som finner sted 13. september. 

Vi tar sikte på å invitere 10 representanter fra nordlige byråer til en norsk middag/lunsj. I tillegg vil vi være vertskap for 6 britiske kjøpere på M&IT Awards.

Mål med aktiviteten

Målet med aktiviteten er å få nye kontakter i det britiske markedet for norske partnere. Målet med M&IT Award dinner er å bygge gode relasjoner med nye og eksisterende kontakter i det britiske markedet. 

Evalueres på følgende måte: Evaluering sendt til de norske partnerne i etterkant som sier noe om våre fastsatte KPIèr. 

Hva slags kunder møter du

Convention Bureau
Hoteller
DMC

Hva slags kunder i markedet skal besøkes

MICE agenter
Incentive house

Dato: 11-15. september 2024

Hvor: Nord i England (tbd) og London

Pris: £1500,- pluss local VAT. Prisen inkluderer organisering av nettverksmiddag med agenter nord i landet, samt deltagelse og nettverksbygging med britiske kunder på M&IT Award dinner. Reise, opphold og måltider utover det offisielle programmet må deltageren betale selv. 

Minimum/maksimum antall deltakere: 4

Kontaktperson: Britt Gorniok: britt.gorniok@innovasjonnorge.no

Søknadsfrist: 1. mai. Det er bindende påmelding.