Skip to main content

Nasjonal konferanse om cruiseturisme i Norge

Events

Stavanger

Vestlandsrådet arrangerer 15.-16. november «Nasjonal konferanse om cruiseturisme i Norge». Konferansen vil være en lunsj til lunsj konferanse og arrangeres i Stavanger. Målgruppene er alle aktører som er involvert i cruiseturisme i Norge, samt interesseorganisasjoner, kommuner, fylker og departementer.

Formålet med konferansen er å sette fokus på sentrale muligheter og utfordringer knyttet til cruiseturismen til Norge, slik at både næringen og det offentlige kan ta best mulige beslutninger om hvordan vi skal planlegge og tilrettelegge for utvikling av en bærekraftig cruiseturisme i Norge.

Sett av datoen allerede nå!

Detaljert program for konferansen og påmeldingsinformasjon sendes ut senere