Skip to main content

IMEX Frankfurt 2024

Events

Tyskland

IMEX er en av de viktigste internasjonale B2B-messene for MICE-segmentet. Innovasjon Norge/Visit Norge prioriterer derfor å vær tilstede på denne messen med en norsk stand hvor norske partnere kan kjøpe seg plass. 

På IMEX møter du internasjonale kjøpere gjennom forhåndsbookede møter. Dette er en svært effektiv måte å møte mange intressante kjøpere i løpet av kort tid. 

Hosted buyer

Messen har sitt eget “hosted buyer”-program og beslutningstakere fra hele verden deltar på messen. Visit Norway gjennomfører egne destinasjonspresentasjoner for “hosted buyers” på den norske standen. 

Vi profilerer også Norge gjennom servering av norsk mat. Vi har med egen kokk som både serverer og formidler norske mattradisjoner og norske produkter.. 

For mer informasjon om messen, vennligst sjekk IMEX sin egen webside:
https://www.imex-frankfurt.com/

Mål med aktiviteten

Skape en god og effektiv møteplass for norske partnere, slik at de møter godt kvalifiserte partnere. 
Evalueres på følgende måte: Antall forhåndsbookede møter på den norske standen + evaluering sendt til de norske partnerne i etterkant som sier noe om våre fastsatte KPI’er. 

Relevant for

  • Destinasjoner/Convention Bureaus
  • Hotell
  • Venues
  • DMCs
  • PCOs
  • Produkt-/aktivitetstilbydere

Hva slags kunder møter du på IMEX?

Kjøpere fra alle sektorer kommer til IMEX for å planlegge og booke alt fra high-end-insentivs til store fagkongresser. Gjennom IMEXs møtesystem kan du sortere hvilke kunder du ønsker å be om møte med. Dette betyr at IMEX passer for de fleste som jobber innenfor MICE-segmented, så lenge din bedrift oppfyller Innovasjon Norges kriterier for deltakelse på internasjonale B2B-aktiviteter. 
Dersom du ikke har jobbet aktivt på det internasjonale MICE-markedet tidligere, kan dette være en fin arena for å teste interessen for ditt produkt ovenfor internasjonale kjøpere. 

Priser

EUR 4.200,- eks mva

Pris inkluderer 1 deltaker fra bedriften, med en møtekalender og tilgang til møtebord på den norske standen og IBTM sitt bookingsystem. Som en del av den norske standen vil du være en del av den overordnede Norgesprofileringen, både gjennom det visuelle på selve standen, men også gjennom destinasjonspresentasjoner for hosted buyers . En velkomstmiddag for alle på den norske standen er også inkludert. 

Maksimum antall deltakere

20 bedrifter


Kontaktperson: Kari Anne Schwach: kari.anne.schwach@innovasjonnorge.no

Påmeldingfrist 1. februar, 2024

Link til bindende påmelding her