Skip to main content

IMEX America 2024 - Las Vegas

Events

USA

Link til bindende påmelding finner du her

På oversjøiske markeder har Norden og Skandinavia et godt rykte og det er for tiden stor interesse for Norden internasjonalt. På IMEX America har derfor de nordiske land valt å ha en felles noridks stand, og hvert land har et visst antall plasser de kan tilby sine respktive partnere. 

IMEX America er en viktig internasjonal B2B-messe for MICE-segmentet. Hovedvekten av kjøpere som deltar er likevel amerikanske.

Mål med aktiviteten

Skape en god og effektiv møteplass for norske partnere, slik at de møter godt kvalifiserte partnere. ​
Evalueres på følgende måte: Antall forhåndsbookede møter på den norske standen + evaluering sendt til de norske partnerne i etterkant som sier noe om våre fastsatte KPI’er.

Relevant for

  • Destinasjoner/Convention Bureaus
  • Hotell
  • Venues
  • DMCs/

Hva slags kunder møter du på IMEX?

Hovedsaklig kjøpere fra USA. Denne messen anbefaler vi kun norske partnere som har bearbeidet det intrnajsonale MICE-segmetnt over tid.

Priser

47.000 NOK (eks. VAT)
Pris inkluderer 1 deltaker fra bedriften, med en møtekalender og tilgang til møtebord på en felles nordisk stand, samt tilgang til IMEX sitt møtesystem.
Som en del av den norske delegasjonen vil du være en del av den overordnede Norgesprofileringen under messen.

Maks antall deltakere

MAX: 5-7 norske deltakere, litt avhengig av deltakelse fra de øvrige nordiske land. 


Kontaktperson: Kari Anne Schwach: kari.anne.schwach@innovasjonnorge.no