Gen Z fam trip - Dato TBD

Norge TBD

Meld din interesse her

Vi planlegger å gjennomføre en FAM trip med fokus på målgruppen "Generation Z". Det vil si unge MICE-planleggere som hovedsaklig bruker digitale medier og digitale kanaler i hverdagen sin, både i jobbsammenheng og privat. Bærekraft og nye trender er svært relevante for denne målgruppen.

Turen vil være skreddersydd for fremtidens beslutningstakere innenfor MICE-bransjen. Med denne FAM-turen ønsker vi å synliggjøre at Norge som MICE-destinasjon har stort fokus på bærekraftsutvikling.

Vi ønsker at destinasjonene som er interesserte i å være vertskap for denne turen sender inn en søknad. I søknaden må det synliggjøres hvordan miljøvennlige løsninger og tiltak kan synliggjøres i programmet overfor målgruppen. Vi vurderer om vi fokuserer kun på én destinasjon, eller om vi kan gjennomføre turen med å involvere to destinasjoner.

Informasjon om event-planleggerne og deres virksomhet vil bli gitt i forkant av reisen, slik at det endelige programmet kan tilpasses i henhold til deres behov og interesser. ​I tillegg vurderes det om vi skal inkludere representanter fra internasjonal presse på turen.

Det skal utarbeides en kommunikasjonsplan for å sikre målrettet kommunikasjon i SoMe/presse, både før, under og etter turen.

Et kort seminar må planlegges som en del av det offisielle programmet, der andre aktører i MICE-næringen får muligheten til å presentere seg. De som deltar på dette seminaret vil også få anledning til å delta på middagen samme kveld.

Dato: Mai 2023. Dato TBD​

Hvor: Én destinasjon i Norge. Interesserte destinasjoner kan sende inn en søknad til kontaktpersonen (se nedenfor).

Type aktivitet: FAM-trip og nettverksbygging

Pris: For vertskapsdestinasjon: Kostnader knyttet til gjennomføringen av programmet. Innovasjon Norge Reiseliv dekker kostnader knyttet til transport av kjøpere til/fra destinasjonen. ​

For aktører som ønsker å delta på seminar/middag: 5000, - kr.

Minimum/maksimum antall deltakere: 1 eller 2 verskapsdestinasjoner og maks 5 andre aktører​

Mål med aktiviteten

• Rekruttere 10 event-planleggere fra DACH markedene (Tyskland, Sveits, Østerrike), både nye og eksisterende kunder (byråer, bedrifter).

• Vise fram Norge som interessant MICE-destinasjon​ og presentere miljøvennlige tiltak fra Norge.

• Vise fram Norge er en attraktiv MICE- destinasjon til unge agenter.

• Møte nye business-partnere/en ny generasjon av MICE-agenter.

Passer for

• Destinasjoner/Convention Bureau​ med partnere. Det vil si være vertskap for turen.

• Hotell​/Hotellkjeder: Samarbeide med valgt vertskapsdestinasjon og bidra inn i programmet, og/eller delta på seminar og middag.

• DMC​: Samarbeide med valgt vertskapsdestinasjon og bidra inn i programmet, og/eller delta på seminar og middag.

Hva slags kunder som vil bli rekruttert

• MICE-agenter og byråer​

• Corporates​

Kontaktperson: Ulrike Sommer: ulrike.sommer@innovasjonnorge.no