Skip to main content

Fagdag - Hva kan vi lære av andre arrangement og hvordan lykkes vi best?

Events

Oslo

Meet Ullevaal - Ullevaal stadion

Meld deg på her

Store, internasjonale idrettsarrangement er viktige for idretten, reiselivet og det offentlige, og skaper store ringvirkninger i regionene de arrangeres.
I desember 2019 lanserte Innovasjon Norge, sammen med idretten, reiselivsnæringen, kulturen og det offentlige, en nasjonal arrangementsstrategi. Like etter rammet corona-pandemien, noe som hadde stor påvirkning på samtlige aktører i arrangementsnæringen. Det er gledelig at mange nå ønsker å søke om og være vertskap for større, internasjonale mesterskap i fremtiden.

En av målsettingene i nasjonal arrangementsstrategi er å bygge kompetanse og lære av andre arrangement. Under fagdagen vil det derfor presenteres eksempler på tidligere gjennomførte arrangementer, som Sykkel VM 2017, VM i snøsport for parautøvere med flere. 

Sponsorer er vesentlige for å få på plass store arrangement, men hva etterspør de egentlig? 

For å få internasjonale arrangement til Norge må man i dialog og forhandlinger med internasjonale rettighetshavere. The Sports Consultancy fungerer som et mellomledd for partene og sitter tett på diskusjonene mellom disse. Hvordan sikrer man et vellykket arrangement for alle parter?

Målgruppe for fagdagen er arrangører, norske særforbund, reiselivsnæringen og det offentlige, og det er gratis å delta på fagdagen. 

Sted: Meet Ullevaal, Ullevaal Stadion. Møterom Panorama.

Tid: kl. 10.00 - 16.00

Fra 16.00 til 18.00 inviterer vi til mingling med lett mat og drikke.
Vi håper dere har mulighet til å delta og ser frem til å møtes igjen. 

Frist for påmelding er onsdag 16. november.


Du møter blant annet disse:

Sian Jenkins
associate director consulting
The Sports Consultancy - Bridging the gap: the relationship between host cities and rights holders
Harry Arne Solberg
professor på NTNU Business School
Store idrettsarrangement – hvordan håndtere de økonomiske utfordringene
Eystein Thue Stokstad
generalsekretær i Norges Cyckleforbund
Læringspunkter fra Sykkel-VM 2017
Trond Ahlsen
daglig leder Bergen Triathlon Events
Erfaringer fra verdenscup i Triatlon i Bergen 2022 
Lars Brockstedt Svendsen
Sponsor Insight
Trender og innsikt i det norske sponsormarkedet
Roald Stene Roald Stene
SpareBank 1 Østlandet
Hva er viktig for SpareBank 1 når de sponser norsk idrett og arrangement?
Ola Keul, Ole Kristian Kirkerud, Indira Liseth og Yngvill Imerslund
VM i snøsport for parautøvere
Lyktes vi med VM i snøsport for parautøvere?
Ane Eide Kjærås, Prosjektleder Jentesatsing - Norges Fotballforbund Ane Eide Kjærås
Prosjektleder Jentesatsing
Norges Fotballforbund
Fotball-EM for kvinner 2025: erfaring fra søknadsprosessen og visjoner for mesterskapet
Thorkild Lillesveen, Seniorrådgiver Klubbstøtte - Norges Fotballforbund Thorkild Lillesveen
Seniorrådgiver Klubbstøtte
​Norges Fotballforbund
Fotball-EM for kvinner 2025: erfaring fra søknadsprosessen og visjoner for mesterskapet
Frode Aasheim
Innovasjon Norge
Status og oppdatering på nasjonalt ressurssenter for arrangement
Birgitte Nestande
Innovasjon Norge
Status og oppdatering på nasjonalt ressurssenter for arrangement

Arrangører:

Norges Idrettsforbund - NIF - logo

Innovasjon norge logo


Her er mer informasjon om arrangementssatsingen.