Skip to main content

Bli vertskapsdestinasjon for #MeetInNorway

Hvem kan søke? Destinasjoner som over tid har jobbet med det internasjonale MICE-markedetEn viktig del av Innovasjon Norges mandat er å øke verdiskapingen innen norsk reiselivssektor. Da er det viktig å tilrettelegge for målrettede aktiviteter hvor norsk reiselivsnæring kan møte relevante internasjonale kjøpere.

Som et ledd i dette arbeidet gjennomfører Innovasjon Norge en årlig B2B workshop i Norge, i tett samarbeid med en vertskapsdestinasjon, hvor internasjonale kjøpere møter norske tilbydere innenfor MICE-corporatesegmentet:

#MeetInNorway

Det å invitere internasjonale kjøpere til Norge erfarer vi er en effektiv måte å øke kunnskapen om Norge som en attraktiv møte- og insentivdestinasjon.

Det å være vertskap for denne workshopen gir en unik mulighet til å vise frem din destinasjon/ditt produkt til viktige kjøpere fra hele verden. 

Related

Kostnadsfordeling 

Innovasjon Norge står for følgende kostnader:

 • Transport for kjøpere fra det enkelte marked
 • Overnatting for kjøpere
 • Velkomstmiddag for alle deltakere 
 • Leie av lokaler til workshop
 • Kostnader knyttet til den tekniske gjennomføringen av workshopen
 • Lunsj og pausemat til deltakere gjennom hele arrangementet

Destinasjonen må selv stå for følgende kostnader:

 • Nettverksaktiviteter før og etter workshopen som fremhever destinasjonen som møte- og insentivdestinasjon
 • Eventuelle underholdningsinnslag i programmet
 • Profilering av destinasjonen, for eksempel i workshop-lokalene eller i form av give-aways til deltakerne etc.

En søknad må inneholde følgende:

Destinasjonen som søker om å bli vertskap for #MeetInNorway bør i søknaden synliggjøre hvordan de ønsker å profilere destinasjonen og deres partnere på en best mulig måte gjennom arrangementet.

De må foreslå et program som rammer inn workshopen, se skisse av rammene for program lenger ned.

Forslag til egnet tidspunkt/datoer for #MeetInNorway. 

Destinasjonen må i tillegg:

 • foreslå, og reservere, egnet lokale for workshopen. Målet er ca. 50 deltakere totalt, 25 kjøper og 25 selgere. Lokalet bør derfor egne seg til at dette antall mennesker gjennomfører 1-1-møter gjennom en hel dag, at det er god nok plass til at det er litt rom mellom hvert møtebord for å kunne gjennomføre dette på en god måte.
 • holde av et allotment på 25 rom beregnet på de internasjonale kjøperne.
 • holde av et allotment på 25 rom beregnet på selgere (aller helst på samme hotell som kjøperne dersom mulig). Selgerne må kunne bestille og betale for rommet selv.

Meet in Norway

Program/ramme for #MeetinNorway

(kun utkast, justeringer diskuteres med valgt vertskapsdestinasjon) 

ONSDAG

 • Ankomst senest 17:00, og innsjekk hotell
 • Velkomstcocktail / mottakelse med mulighet for å holde en enkel presentasjon/et seminar for deltakerne
 • Velkomstmiddag

TORSDAG

 • Workshop hele dagen med forhåndsbookede B2B-møter
 • På ettermiddagen: Aktiviteter i regi av destinasjonen. Dette bør være aktiviteter som fremmer vertskapsdestinasjonen som møte- og insentivdestinasjon.
 • På kvelden: En uformell avskjedsmiddag (dette kan evt. inkluderes i aktiviteten(e) dersom naturlig.

FREDAG

 • Avreisedag, enten hjem eller på post tur for de internasjonale kjøperne som deltar.


Innovasjon Norge står for følgende:

 • Utvelgelse og invitasjon til relevante internasjonale kjøpere
 • Innsalg til norske tilbydere/selgere
 • Utarbeidelse av produkt- og markedsmanual
 • Tilrettelegge for forhåndsbookede møter
 • Teknisk gjennomføring av selve workshopen

Contact information


Kari Anne Schwach

Project Manager Meetings Corporate

+47 970 80 813

Send email