x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
Presentasjoner av Norge som meetings-destinasjon.
Presentasjoner av Norge som meetings-destinasjon.
Presentasjoner av Norge som meetings-destinasjon..
Photo: Innovasjon Norge
Presentasjoner av Norge som meetings-destinasjon..
Photo: Innovasjon Norge

Rapporter Meetings

Rapporter

Årsrapport B2B MICE Corporate 2020 kan du lese HER

Markedrsrapporter 2020 Meetings

I forbindelse med Covid-19 har Innovasjon Norges bransjespesialister i våre prioriterte Meetingsmarked hatt jevnlig dialog med potensielle kunder i markedet. Informasjon mottatt gjennom dialog og gjennom intervjuer har vi oppsummert i en markedsrapport, den første i juni og den andre i oktober: 

Markedsrapport MICE september 2020

Markedsrapport MICE mai 2020

I tillegg gjennomførte Innovasjon Norge en temperaturmåling blant norske bedrifter og i reiselivsnæringen høsten 2020: Temperaturmåling utført av Innovasjon Norge blant norske bedrifter og reiselivsnæringen, september og oktober 2020 
 

Turistundersøkelsen Reiselivsåret 2019

I bakgrunnsrapporten til Turistundersøkelsen 2019 finnes tall som går på nasjonale og internasjonale møte, kurs-og konferansedelegater, forbruk, opphold mm. 

Turistundersøkelsen Reiselivsåret 2018

I Turistundersøkelsen for 2018 finnes tall på nasjonale og internasjonale forretningsreisende, herunder kurs- og konferansedelegater. 

Turistundersøkelsen: MICE-Turistene 2016

Innovasjon Norge gjennomfører årlig en landsdekkende turistundersøkelse som har til formål å belyse forbruk og turiststrømmen til Norge. Denne rapporten har som formål å gi et innblikk i MICE-reisende sine reisevaner og -atferd i Norge i 2014-2016.

Årsrapport NCB 2016

Les mer om våre gjennomførte aktiviteter i 2016 innenfor internasjonale kongresser, arrangementsturisme og Corporate- og incentivemarkedet i Sverige, UK, Tyskland, Frankrike og Nederland.

 

Eksterne rapporter:

 

 

For mer innsikt og statistikk om Norge som reisemål, se våre innsikt-sider.

 

 

 

Innovasjon Norge organiserer egne kurs for reiselivsnæringen og ett av de er Selg på møte- og konferansemarkedet

Ditt profesjonelle salgsarbeid er ofte forskjellen på om kunden velger deg eller andre. Kurset gjør deg flinkere i den kritiske fasen av salgs- og markedsarbeidet - fra forespørsel til kontrakt. Målet er å øke tilslaget med 20 prosent. Se her for mer informasjon om kurset.