Skip to main content

B2B Forside

Rapporter Meetings


For mer innsikt og statistikk om Norge som reisemål, se våre innsikt-sider.
Innovasjon Norge organiserer egne kurs for reiselivsnæringen og ett av de er Selg på møte- og konferansemarkedet

Ditt profesjonelle salgsarbeid er ofte forskjellen på om kunden velger deg eller andre. Kurset gjør deg flinkere i den kritiske fasen av salgs- og markedsarbeidet - fra forespørsel til kontrakt. Målet er å øke tilslaget med 20 prosent. Se her for mer informasjon om kurset.


Rapporter

Årsrapport B2B MICE Corporate 2020 kan du lese HER

Markedrsrapporter 2020 Meetings

I forbindelse med Covid-19 har Innovasjon Norges bransjespesialister i våre prioriterte Meetingsmarked hatt jevnlig dialog med potensielle kunder i markedet. Informasjon mottatt gjennom dialog og gjennom intervjuer har vi oppsummert i en markedsrapport, den første i juni og den andre i oktober: 

Markedsrapport MICE september 2020

Markedsrapport MICE mai 2020

I tillegg gjennomførte Innovasjon Norge en temperaturmåling blant norske bedrifter og i reiselivsnæringen høsten 2020: Temperaturmåling utført av Innovasjon Norge blant norske bedrifter og reiselivsnæringen, september og oktober 2020 

Turistundersøkelsen Reiselivsåret 2019

I bakgrunnsrapporten til Turistundersøkelsen 2019 finnes tall som går på nasjonale og internasjonale møte, kurs-og konferansedelegater, forbruk, opphold mm. 

Turistundersøkelsen Reiselivsåret 2018

I Turistundersøkelsen for 2018 finnes tall på nasjonale og internasjonale forretningsreisende, herunder kurs- og konferansedelegater. 

Turistundersøkelsen: MICE-Turistene 2016

Innovasjon Norge gjennomfører årlig en landsdekkende turistundersøkelse som har til formål å belyse forbruk og turiststrømmen til Norge. Denne rapporten har som formål å gi et innblikk i MICE-reisende sine reisevaner og -atferd i Norge i 2014-2016.

Årsrapport NCB 2016

Les mer om våre gjennomførte aktiviteter i 2016 innenfor internasjonale kongresser, arrangementsturisme og Corporate- og incentivemarkedet i Sverige, UK, Tyskland, Frankrike og Nederland.

Eksterne rapporter: