Skip to main content

Nyhetsartikler

Visningsturer i Norge!

Ta kontakt dersom din destinasjon er interessert i å planlegge en visningstur i samarbeid med Innovasjon Norge

Hvem kan søke om å få gjennomføre en visningstur?

  • Destinasjoner/Convention Bureaus som allerede jobber på det internasjonale forretningsmarkedet. Tilgjengelighet er viktig for de internasjonale møte- og insentivkundene, så det vil si i hovedsak de største byene i Norge. 

Hvordan er fordelingen av kostnadene? 

  • Innovasjon Norge står for kostnader knyttet til å få kundene til Norge, det vil si reisekostnadene.
  • Destinasjon/Convention Bureau må sammen med sine lokale partnere stå for kostnader knyttet til oppholdet, det vil si overnatting, opplevelser, måltider, lokal transport etc.

Hvem er ansvarlig for hva? 

  • Destinasjon/Convention Bureau utarbeider et program, i dialog med Innovasjon Norge og lokale partnere.
  • Innovasjon Norge inviterer kunder, hovedsakelig fra Innovasjon Norges prioriterte markeder.

Et av de mest effektive verktøyene vi har for å bearbeide internasjonale kjøpere er visningsturer. 

Det å få oppleve og lære om Norge som møte- og insentivdestinasjon gjør det mye enklere for de internasjonale kjøperne å anbefale Norge for sine kunder. Det å oppleve, føle og erfare det Norge har å by på, det å bli kjent med norske destinasjoner og produkter, og ikke minst knytte gode kontakter med norske reiselivsaktører, bidrar til at de internasjonale kjøperne føler seg tryggere og dermed oftere har Norge "top of mind" når de får forespørsler fra sine kunder.  

Visningsturer i Norge

I løpet av et år gjennomfører Visit Norway/Innovasjon Norge Reiseliv flere visningsturer rundt omkring i Norge, hvor vi inviterer internasjonale kjøpere av møte- og insentivreiser fra våre viktigste markeder. Visningsturer gjennomføres i samarbeid med et convention bureau/by i Norge. Det må være en destinasjon som over tid har jobbet med å bearbeide dette segmentet internasjonalt. Dette er et viktig segment som har et høyt forbruk og gir store muligheter for sesongutvidelse.

Lønnsomt segment

For dette segmentet er tilgjengelighet helt avgjørende. Derfor er det større destinasjoner – som har jobbet med dette segmentet internasjonalt gjennom Innovasjon Norges aktiviteter de siste årene – som har muligheten til å være vertskap for disse turene. 

Det å jobbe internasjonalt mot møte- og insentivsegmentet er et langsiktig arbeid. Men gjennom målrettet arbeid over tid skaper dette initiativet god lønnsomhet for norske reiselivsaktører, inkludert byenes lokale partnere som får vist frem sine produkter under visningsturene, forteller prosjektleder Kari Anne Schwach i Innovasjon Norge. 

Tidligere visingsturer

Vi har noen videoer fra tidligere gjennomførte visningsturer som kan være til inspirasjon, ta en titt på disse:

Lillehammer: Klikk her

Bodø: Klikk her

Oslo: Klikk her

Kontaktperson

Kari Anne Schwach

Manager Corporate

+47 970 80 813

Send email