Skip to main content

Fagdager og seminarer MICE
.

Ønsker du å bli varslet når Innovasjon Norge åpner for påmelding til aktiviteter og faglige seminarer?  

Register deg HER 

FAGDAGER, SEMINARER OG WEBINARER MICE

En av de viktigste oppgavene til Innovasjon Norge er å formidle kunnskap om alle segmenter av reiselivet til norske reiselivsaktører. Og ikke minst formidle kunnskap fra de internasjonale markedene hvor vi har lokal tilstedeværelse. 

Innenfor Innovasjon Norges satsing på MICE jobber vi målrettet både mot det internasjonale møte- og insentivsegmentet (corporate), mot det internasjonale kongressmarkedet og med arrangementsturisme. 

Gjennom året setter vi opp ulike faglige seminarer og webinarer som næringen kan delta på. I 2021 vil disse først og fremst planlegges som digitale arrangementer, men forhåpentligvis vil vi utover høsten og vinteren igjen få muligheten til å invitere til fysiske samlinger. 

Her er en oversikt over planlagte seminarer og webinarer i 2021. Oversikten blir oppdatert fortløpende utover året (detaljert informasjon om det enkelte semianar/webinar og materiell publisert i etterkant, finner du ved å klikke på "Mer informasjon"):

17. februar Fagdag MICE - Informasjon og publisert materiell
April/uke 15 Seminar for påmeldte selgere MeetInNorway
Juni - TBD Status fra markedene
September - TBD Status fra markedene Her er en oversikt over alle oss som jobber med MICE-satsingen i Innovasjon Norge. Ta gjerne kontakt om du lurer på noe!.

Frode Aasheim

Director of Meetings and Event

+47 928 33 852

Send email

Birgitte Nestande

Seniorrådgiver arrangement

+47 936 06 671

Marte Gabrielsen

Project Manager B2B & NTW

+4792293942

Luca Bocci

Manager MICE Southern Europe

(+ 34) 63 934 9637

Kari Anne Schwach

Project Manager Meetings Corporate

+47 970 80 813

Britt Gorniok

Manager MICE Great Britain

Ulrike Sommer

Manager MICE Germany

Kari Anne Schwac

Project Manager

Sandra Olsson

Key Account Manager Visit Norway

M. + 46 (0)70 623 0925