Skip to main content

Digital FAM. trip Meetings

Praktisk informasjon

Passer for: Destinasjoner, gjerne i samarbeid med lokale partnere. Passer også for DMC'er. 

Pris: NOK 1.000,- eks. mva

Inkluderer:

 • Famtrip møteplattform og teknisk assistanse
 • Råd om hvordan man kan sette opp et godt famtrip-program
 • Invitasjon til relevante kjøpere
 • Innovasjon Norge vil ha en aktiv rolle som moderator i gjennomføringen av en famtrip.
 • Innovasjon Norge utarbeider en Markedsmanual med informasjon om kjøperne som deltar.

Følgende er ikke inkludert: 

Teknisk utstyr for gjennomføringen av en famtrip (PC med lyd/bilde, smarttelefon og høretelefoner/ørepropper etc.)
 

Interessert?

Ta kontakt, enten med Innovasjon Norge sentralt eller direkte med markedsansvarlige i det markedet/de markedene du er interessert i.

Kontakt Innovasjon Norges utekontor

På de respektive utekontorenes sider vil du finne nyttig informasjon om det enkelte marked, inkludert kontaktinformasjon til bransjeansvarlige for Meetings:


Storbritannia

Tyskland (inkludert Sveits og Østerrike)

Russland

Sverige 

.

Kari Anne Schwach

Project Manager Meetings Corporate

+47 970 80 813

Send email

Digitale FAM. trips

Det å invitere relevante kjøpere på en FAM.trip for å oppleve hva Norge har å by på som en meetingsdestinasjon har alltid vært effektfullt. Det har alltid gitt resultater i form av forespørsler og salg til de destinasjonene og de produktene kjøperen har fått oppleve og testet ut. Det å selv kjenne på og få et inntrykk av en destinasjon, et produkt en opplevelse gjør det langt enklere for en kjøper å selge videre til sine kunder igjen. Målet med en FAM. trip har vært å bevisstgjøre og begeistre relevante kjøpere, slik at de oftest mulig tilbyr Norge som et alternativ til sine kunder som ønsker møte/konferanse i kombinasjon med opplevelser og aktiviteter i naturen.

I disse tider hvor fysiske reiser ikke er mulig ønsker vi å tilby reiselivsnæringen et alternativ. Vi ønsker å tilby digitale FAM.trips. Dette passer for destinasjoner, gjerne i samarbeid med lokale partnere. Det passer også for DMC’er.

Planlegging program

Steg 1
Definer et tema, en rød tråd for programmet. Tenk på følgende:

 • Hva er din destinasjons USP? Eller hva er din spesialitet som DMC?
 • Hvilken type kunder ønsker du å invitere?
 • Tenk også hva som egner seg å vise utendørs i forhold til årstid/sesong.


Steg 2
Gjør en vurdering av hvilke produkter og opplevelser du ønsker å vise under den digitale FAM.trip’en:

 • Hvilke produkter og opplevelser kan du/ønsker du å vise «live»?
 • Hvilke produkter og opplevelser kan du/ønsker du å vise gjennom en forhåndsinnspilt film/video eller gjennom en presentasjon?

Enkle fysiske aktiviteter og opplevelser kan man enkelt vise «live», mens mer actionfylte opplevelser kan være bedre å vise gjennom en forhåndsinnspilt film/video.  

Lengde

Lengden på en digital FAM.trip bør være maksimum 1 time, inkludert tid for å svare på spørsmål. Programmet bør ha en variasjon av:

 • Presentasjoner med tekst/bilder
 • Forhåndsinnspilte videoer
 • “Live”-innslag: Dette kan være både innendørs og utendørs, alt fra å vise enkle aktiviteter/opplevelser til å intervjue noen som lager lokalmat på en restaurant til å vise frem rom/venues. Vi anbefaler at det er dagslys når man filmer utendørs for en «live»-sending.  

Vi anbefaler også alltid å ha en plan B dersom teknikken skulle svikte for de som skal komme inn «live» under sendingen.  

Antall deltakere: Vi anbefaler maksimum 15 deltakere. Dette for å skape en god interaktivitet og dialog med de som deltar.

Vert: Ansvarlig for å presentere programmet og introdusere de som holder innlegg/kommer inn «live».  

Moderator: Holde oversikt over spørsmål i chaten og ansvarlig for å styre dialogen mellom deltakerne og vert/de som presenterer.

Verktøy

PC med lyd og kamera knyttet til Internett

«Live» sesjonene: Det kreves 2 personer per «live»-sesjon, en til å holde kamera og en til å presentere. Den som presenterer må ha følgende utstyr:

 • Trådløse ørepropper/holdetelefoner med støydemper
 • Smarttelefon koblet til Internett og til det digitale møterommet  

Den som filmer må være utstyrt med følgende:

 • Håndholdt stativ for smarttelefon (for å sikre stabilitet under filming)
 • Smarttelefon koblet til Internett og til det digitale møterommet  
 • Øretelefoner (ingen krav til støydemping, kun for at personen som filmer skal høre dialogen i møterommet) 

Både personen som filmer og den som presenterer må være koblet til møterommet slik at de hører når de blir presentert/koblet inn «live». Når det er deres tur til å gå “live” skrur de på kamera på mobilen de filmer med og lyden til personen som skal presentere.  

Vær obs på at personen som filmer og den som presenterer ikke bør ha større avstand fra hverandre enn 3 meter. Om man går samtidig som man filmer/snakker, vær oppmerksom på at man bør gå sakte for å skape ro i bildet. Det anbefales maks 2-3 stopp og at man prater mest når man står stille.