Skip to main content

Profilering- og nettverksaktiviteter

Kontakt Innovasjon Norges utekontor

På de respektive utekontorenes sider vil du finne nyttig informasjon om det enkelte marked, inkludert kontaktinformasjon til bransjeansvarlige for Meetings:


Storbritannia

Tyskland (inkludert Sveits og Østerrike)

Sverige 

Sør-Europa

For å støtte opp om det målrettede internasjonale salgsarbeidet som gjennomføres innenfor B2B-arbeidet er det viktig også å bearbeide segmentet gjennom å oppdatere relevante kjøpere på nyheter fra Norge, holde kjøpernes kunnskap om Norge oppe og relasjonene ved like.

På denne siden kan du finne informasjon om ulike profilerings- og nettverkstiltak som Innovasjon Norge gjennomfører kontinuerlig, i tillegg til hva din bedrift kan delta på eller arrangere i samarbeid med oss. 

Visningsturer

Gjennomføring av visningsturer er en effektiv måte å profilere en destinasjon på, og på sikt bidra til økt salg. Når en agent eller byrå får oppleve destinasjonene og produktene de har å by på, bidrar det til å gjøre det langt enklere å selge destinasjonen og produktene videre til sine kunder. 

Som en del av Innovasjon Norges satsing på det internasjonale forretningsmarkedet gjennomfører vi derfor årlig visningsturer i samarbeid med næringen. 

Hvem kan søke om å få gjennomføre en visningstur?

  • Destinasjoner/Convention Bureaus som allerede jobber på det internasjonale forretningsmarkedet. Tilgjengelighet er viktig for de internasjonale møte- og insentivkundene, så det vil si i hovedsak de største byene i Norge. 

Hvordan er fordelingen av kostnadene? 

  • Innovasjon Norge står for kostnader knyttet til å få kundene til Norge, det vil si reisekostnadene.
  • Destinasjon/Convention Bureau må sammen med sine lokale partnere stå for kostnader knyttet til oppholdet, det vil si overnatting, opplevelser, måltider, lokal transport etc.

Hvem er ansvarlig for hva? 

  • Destinasjon/Convention Bureau utarbeider et program, i dialog med Innovasjon Norge og lokale partnere.
  • Innovasjon Norge inviterer kunder, hovedsakelig fra Innovasjon Norges prioriterte markeder.

For inspirasjon og link til videoer fra tidligere gjennomførte visningsturer, ta en titt på siden Visningsturer i Norge

Webinarer på forespørsel

Dersom du og din bedrift ønsker å gjennomføre egne webinarer i ett eller flere markeder kan Innovasjon Norge være behjelpelig med å organisere dette i samarbeid med dere.

Passer for: Destinasjoner (og eventuelt sammen med lokale partnere; DMC'er, hoteller etc.) 

Pris: NOK 750,- per webinar

Ta kontakt for nærmere informasjon. Innovasjon Norge tar forbehold om at det er tilgjengelig kapasitet til å bistå med dette på det aktuelle tidspunktet. Nyheter for distribusjon internasjonalt

For å sikre at Norge er i bevisstheten til relevante internasjonale kunder som en møte- og insentivdestinasjon er det viktig å synliggjøre Norge via ulike kanaler. Det å kontinuerlig holde relevante kunder oppdatert på nye produkter og muligheter Norge har å by på som meetingsdestinasjon er viktig. Dersom du har nyheter og/eller produktinformasjon du ønsker vi skal formidle, vennligst send oss informasjon til følgende e-postadresse: nyhetsbrevb2b@innovasjonnorge.no  

Du finner mer detaljert informasjon HER, inkludert hvilken type informasjon/profilering din bedrift kan distribuere via Innovasjon Norge og hvilke kanaler som kan være relevante å benytte (kun på engelsk) Kontakt oss om du har spørsmål eller har behov for råd

Kari Anne Schwach

Project Manager Meetings Corporate

+47 970 80 813

Send email