Internasjonale bransjemesser
Internasjonale bransjemesser
Internasjonale bransjemesser.
Photo: Foto: Kari Anne Schwach
Internasjonale bransjemesser.
Photo: Foto: Kari Anne Schwach

Internasjonale bransjemesser

Internasjonale bransjemesser

I tillegg til å bearbeide kunder i Innovasjon Norges prioriterte marked, tilrettelegger Innovasjon Norge i et normalår ulike fysiske internasjonale aktiviteter.

De viktigste internasjonale møteplassene er messene IBTM i Barcelona og IMEX Frankfurt. På disse messene møter vi potensielle kjøpere fra hele verden, internasjonale bedrifts- og insentivkunder.

Disse messene er en god anledning til å teste ditt produkt dersom dere tidligere ikke har jobbet internasjonalt. På disse messene får du en god indikasjon på om det du og din bedrift tilbyr er interessant for internasjonale kunder. Dersom du vurderer å arbeide på det internasjonale møtemarkedet vil vi derfor alltid anbefale deg å vurdere å delta på IMEX og/eller IBTM først. 

I tillegg er dette ypperlige arenaer for å knytte nettverk med resten av den norske møtenæringen som står på den norske standen, og til å øke kompetansen om det internasjonale meetings-markedet.

I skrivende stund (januar 2021) er det bekreftet at IMEX i Frankfurt kanselleres. Innovasjon Norge vil gjøre en nærmere vurdering av en eventuell deltakelse på IBTM dersom den blir gjennomført som planlagt mot slutten av året. 

IMEX 17.mai

 

Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt!

Kari Anne Schwach
Kari Anne Schwach
Project Manager Meetings Corporate