Meeting Panorama Hotel
Meeting Panorama Hotel
Meeting Panorama Hotel.
Photo: Foto: Terje Rakke/Visitnorway
Meeting Panorama Hotel.
Photo: Foto: Terje Rakke/Visitnorway

B2B salgsaktiviteter

B2B salgsaktiviteter Meetings

En av Innovasjon Norge Reiseliv sine viktigste oppgaver er å tilrettelegge for B2B-møteplasser mellom norske bedrifter og potensielle internasjonale kunder. Gjennom året tilbyr Innovasjon Norge ulike operative salgsaktiviteter som reiselivsnæringen kan kjøpe seg inn på. Dette kan være alt fra B2B workshops med 1-1-møter til oppsøkende salgsvirksomhet. Det kan være aktiviteter på tvers av ulike marked og det kan være aktiviteter rettet spesielt inn mot ett prioritert marked.

På denne siden vil vi fortløpende publisere planlagte salgsaktiviteter for året. Første halvår planlegger vi for digitale aktiviteter. Andre halvår vil vi vurdere mulighetene for å gjennomføre noen fysiske aktiviteter. 

B2B MeetInNorway Digital - 20. april - En effektiv møteplass for deg som satser internasjonalt!

Dette er en workshop med forhåndsbookede 1-1-møter mellom norske tilbydere av møte- og insentivprodukter og internasjonale kjøpere. I tillegg til en dag med digitale 1-1-møter ønsker vi også å tilby kjøpere som deltar muligheten til å delta på digitale FAM.trips for å bli bedre kjent med Norge som en potensiell møte- og insentivdestinasjon. Vi oppfordrer destinasjoner og DMC'er til å vurdere om de ønsker å tilby dette i forbindelse med MeetInNorway. 

Her finner du mer informasjon om MeetInNorway 

Internasjonale bransjemesser

I tillegg til å bearbeide kunder i Innovasjon Norges prioriterte marked, tilrettelegger Innovasjon Norge i et normalår  for tilstedeværelse på de viktigste internasjonale bransjemessene. Der tilbyr vi plass på en felles norsk stand til norske aktører som satser internasjonalt. Du kan lese mer om disse møteplassene på denne siden. 

Skreddersydde aktiviteter Meetings

På forespørsel kan Innovasjon Norge gjennomføre skreddersydde aktiviteter i markedene. Dette kan være aktuelt for bedrifter som jobber målrettet i ett spesielt marked, eller som jobber mot et spesielt segment. 

Eksempel på en skreddersydd aktivitet kan være oppsøkende salgsarbeid i et marked, hvor Innovasjon Norge gjennomfører kartleggingen av relevante kunder i markedet og setter opp avtaler for kundebesøk. Et annet eksempel kan være å organisere et kundearrangement i forbindelse med en konsert med norske artister/et norsk orkester i et markedet, eller andre kulturarrangement med norske aktører som er relevant å invitere kunder til. 

Ta kontakt med Innovasjon Norge for mer informasjon og et eventuelt pristilbud.  

 

Kontakt Innovasjon Norges utekontor

På de respektive utekontorenes sider vil du finne nyttig informasjon om det enkelte marked, inkludert kontaktinformasjon til bransjeansvarlige for Meetings:

 

Storbritannia

Tyskland (inkludert Sveits og Østerrike)

Russland

Sverige 

 

Contact us for general information:

Kari Anne Schwach
Kari Anne Schwach
Project Manager Meetings Corporate

Fullstendig oversikt over planene for året finner du i vår aktivitetskalender