Skip to main content

B2B salgsaktiviteter

Kontakt Innovasjon Norges utekontorer

På de respektive utekontorenes sider vil du finne nyttig informasjon om det enkelte markedet, inkludert kontaktinformasjon til bransjeansvarlige for Meetings:

Storbritannia

Tyskland (inkludert Sveits og Østerrike)

Sverige 

Sør-Europa

B2B salgsaktiviteter Meetings

En av Innovasjon Norge Reiseliv sine viktigste oppgaver er å tilrettelegge for B2B-møteplasser mellom norske bedrifter og potensielle internasjonale kunder. Gjennom året tilbyr Innovasjon Norge ulike operative salgsaktiviteter som reiselivsnæringen kan kjøpe seg inn på. Dette kan være alt fra B2B workshops med 1-1-møter til oppsøkende salgsvirksomhet. Det kan være aktiviteter på tvers av ulike marked og det kan være aktiviteter rettet spesielt inn mot ett prioritert marked.


B2B aktiviteter i Innovasjon Norges prioriterte markeder

I Innovasjon Norges prioriterte MICE-markeder gjennomføres årlig lokale B2B-aktiviteter, enten i regi av Innovasjon Norge eller i form av at Innovasjon Norge kjøper plass på eksisterende aktiviteter i markedet og tilbyr norsk næring plass. 


B2B MeetInNorway - En effektiv møteplass for deg som satser internasjonalt!

Dette er en workshop med forhåndsbookede 1-1-møter mellom norske tilbydere av møte- og insentivprodukter og internasjonale kjøpere.

Workshopen vil arrangeres i Norge, og dette er en effektiv måte å møte mange potensielle internasjonale kjøpere på. For bedrifter som vurderer å satse på det internasjonale forretningsmarkedet kan dette være en god anledning til å teste ut responsen på sitt produkt eller sine tjenester overfor internasjonale kjøpere.

Internasjonale bransjemesser

I tillegg til å bearbeide kunder i Innovasjon Norges prioriterte marked, tilrettelegger Innovasjon Norge for tilstedeværelse på de viktigste internasjonale bransjemessene. Der tilbyr vi plass på en felles norsk stand til norske aktører som satser internasjonalt. Du kan lese mer om disse møteplassene på denne siden. 

Skreddersydde aktiviteter Meetings

På forespørsel kan Innovasjon Norge gjennomføre skreddersydde aktiviteter i markedene. Dette kan være aktuelt for bedrifter som jobber målrettet i ett spesielt marked, eller som jobber mot et spesielt segment. 

Eksempel på en skreddersydd aktivitet kan være oppsøkende salgsarbeid i et marked, hvor Innovasjon Norge gjennomfører kartleggingen av relevante kunder i markedet og setter opp avtaler for kundebesøk. Et annet eksempel kan være å organisere et kundearrangement i forbindelse med en konsert med norske artister/et norsk orkester i et markedet, eller andre kulturarrangement med norske aktører som er relevant å invitere kunder til. Dette med forbehold om at Innovasjon Norge har kapasitet på det aktuelle tidspunktet. Her finner du oppdaterte B2B kalendereog her finner du en oversikt over de samme aktivitetene i tabellformat


Kontakt meg gjerne for mer informasjon:

Kari Anne Schwach

Project Manager Meetings Corporate

+47 970 80 813

Send email