Skip to main content

Visit Norway Insight

.

Kari Anne Schwac

Project Manager

Send email

Praktisk informasjon:

Dato: 19. - 20. oktober 2021 (selve workshopen er den 20. oktober)

Pris: NOK 1300,- eks. mva per bedrift med inntil 2 deltakere

Inkluderer: Tilgang til digital møteplattform med mulighet for en-til-en-møter med russiske kjøpere. I tillegg får deltakerne tilgang til en markedsmanual med beskrivelse av kjøpere som deltar, inkludert kontaktinformasjon, samt tilgang til produktmanualen med oversikt over alle de norske tilbyderne som deltar.

Frist for påmelding: 5. september 2021

Link til påmelding: 
https://miceworkshopnorway2021.converve.io/

Betingelser 

Minimum antall deltakere: 8. Dersom antallet blir lavere vil vi i stedet organisere et seminar/webinar. 


Digital Norwegian MICE Workshop 

Det er svært viktig å opprettholde kontakten mellom norske og russiske MICE-partnere. Innovasjon Norge i Russland bistår med relevante råd i markedet, de har et godt nettverk og har god innsikt i MICE-segmentet i landet. 

Det russiske markedet kan være vanskelig å bearbeide på egenhånd, og gjennom Digital Norwegian MICE Workshop vil du komme i kontakt med relevante kunder. 

Grunnet Covid-19 vil vi organisere workshopen som et hybrid event. Det vil si at vi samler de russiske kjøperne til en mottakelse den 19. oktober og gjennomfører en digital workshop mellom russiske kjøpere og norske tilbydere den 20. oktober. 

Vårt mål er at du som norsk tilbyder skal møte bedrifter som er relevante for ditt produkt og kan øke attraktiviteten og bevisstheten overfor potensielle russiske MICE-kunder. 


.

Aktiviteten passer for:

  • Destinasjoner/Convention Bureaus
  • Hoteller/Hotellkjeder
  • Venues
  • DMC'er
  • Produkt- og aktivitetsleverandører 

Markedet etterspør tilbydere som jobber målrettet med MICE og mange ønsker kontakt med DMC'er. De er interessert i tilbydere som har effektive online-løsninger, men som også har mulighet til å håndtere ad-hoc-forespørsler. De etterspør både sommer- og vinteraktiviteter og bærekraftige produkter. Destinasjoner/convention bureaus er viktige samarbeidspartnere. 


Type kunder som blir invitert:

  • Møteplanleggere/bedrifter
  • Event-byråer
  • Incentive-byråer
  • Reisebyråer

Hovedvekten av de vi inviterer vil være bedrifter fra Moskva som allerede selger MICE-produkter og MICE-opplevelser til Norge, i tillegg til noen nye kunder som er interessert og har et potensiale i forhold til å selge Norge som en MICE-destinasjon. Alle kundene vil være kvalitetssikret av Innovasjon Norge i Russland.