Skip to main content

B2B Forside

Internasjonale kongresser

Innovasjon Norge jobber på vegne av norske destinasjoner, venues og andre involverte, samt norske fagmiljøer for å tiltrekke seg internasjonale fagkongresser for å fremme både norsk reiseliv og norske fagmiljøer internasjonalt.

Innovasjon Norge og internasjonale kongresser.

Norway Convention Bureau (NCB) har siden 2012 vært et nasjonalt ressurssenter innen internasjonale fagkongresser og har særlig jobbet med hvordan arrangementer kan bidra til å utvikle destinasjoner og fagmiljøer. Dette arbeidet ble videreført da NCB ble en del av Innovasjon Norge i 2018. 

Ambisjonen er at Norge skal være «top of mind» for fagmiljøer hjemme, og ute, som ser etter en destinasjon som gir en kongress mer verdi. For arrangøren gir kongressen i Norge profesjonell gjennomføring i verdensklasse og opplevelser som varer lenger. For fagmiljøet her hjemme gir det synlighet, posisjon, koblinger og cross over-effekter for ny innovasjon samt mulighet til å knytte til seg de beste talentene her hjemme og ute.

Innovasjon Norge skal på oppdrag fra regjeringen utarbeide en nasjonal strategi innen kongresser på vegne av besøksnæringen, fag- og forskningsmiljøer og det offentlige Norge, se mer informasjon om denne prosessen i egen artikkel.

Nyheter og aktuelle saker om kongresser i Norge, og det internasjonale kongressegmentet.

Spørsmål eller relevante nyheter du ønsker at vi skal dele? Ta gjerne kontakt med oss:

Elisabeth Alethe Bugge

Convention Manager

+47 984 80 050

Send email