x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
IMEX 17.mai
IMEX 17.mai

Nasjonal kongresstrategi

Per i dag er det stor usikkerhet knyttet til fremtiden for større internasjonale konferanser/messer og fagkongresser - naturlig nok. Det er derfor viktig at det opprettholdes en nasjonal satsing som tør og har anledning til å tenke langsiktig. Innsalget for internasjonale kongresser er gjerne 4-5 år frem i tid. Derav har Innovasjon Norge og convention bureauene i Norge ila høst 2019 og vinter 2020 utarbeidet den første nasjonale kongress-strategien noensinne.

Det var et behov for en nasjonal kongress-strategi som inneholder utvikling og tydelig rollefordeling for å nå større mål, sikre effektiv ressursbruk, samt konkretisere oppgaver, ansvar og utøvelse. I tillegg vil den være et verktøy både for fagmiljøer og kongressnæring som ønsker å jobbe med å tiltrekke seg internasjonale kongresser innenfor sitt fagområde – og til sin destinasjon. Innenfor dette ligger det derfor en retning som kan gjelde for alle destinasjoner som vil jobbe med å hente flere internasjonale kongresser til Norge.

Kongressbyene Oslo, Trondheim, Stavanger, Bergen og Tromsø har vært med i denne ressursgruppen. Strategien var klar for lansering da Covid 19 utbruddet startet, og har i ettertid blitt revidert og er dermed fortsatt gjeldende.  Strategien gir noen føringer i forhold til hvordan kongressbyene kan jobbe med lokale kongressmiljøer.

Vår felles ambisjon er at Norge skal være en ledende kongressnasjon i Europa, kjent for kongresser som gir mer verdi i form av økt innovasjon, bærekraftige arrangementer og gode opplevelser for deltagerne. Det skal også bidra til synergier mellom reiselivsnæring, næringsliv, kultur, idrett, forskning og offentlige instanser, noe som gir nye nettverk og nye relasjoner.

Elisabeth Bugge
Elisabeth Alethe Bugge
Seniorrådgiver kongress