x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
A speech at a congress
A speech at a congress
A speech at a congress.
Photo: Photo by Alexandre Pellaes on Unsplash
A speech at a congress.
Photo: Photo by Alexandre Pellaes on Unsplash

Innovasjon Norge og internasjonal fagkongresser

Innovasjon Norge og internasjonale fagkongresser 

Norway Convention Bureau (NCB) har siden 2012 vært et nasjonalt ressurssenter innen internasjonale fagkongresser og har særlig jobbet med hvordan arrangementer kan bidra til å utvikle destinasjoner og fagmiljøer. Dette arbeidet ble videreført da NCB ble en del av Innovasjon Norge i 2018.  

Top of mind

Ambisjonen er at Norge skal være «top of mind» for fagmiljøer hjemme, og ute, som ser etter en destinasjon som gir en kongress mer verdi. For arrangøren gir kongressen i Norge profesjonell gjennomføring i verdensklasse og opplevelser som varer lenger. For fagmiljøet her hjemme gir det synlighet, posisjon, koblinger og cross over-effekter for ny innovasjon samt mulighet til å knytte til seg de beste talentene her hjemme og ute. 

Nasjonal strategi

Innovasjon Norge skal utarbeide på oppdrag fra regjeringen en nasjonal strategi innen kongresser på vegne av besøksnæringen, fag- og forskningsmiljøer og det offentlige Norge. Strategien ble ferdigstilt i 2019, og ble igjen revurdert i 2020 grunnet situasjonen under og etter Covid-19.  

Elisabeth Bugge
Elisabeth Alethe Bugge
Seniorrådgiver kongress