Skip to main content

Nyhetsartikler

Innovasjon Norge og internasjonal fagkongresser

Innovasjon Norge og internasjonale fagkongresser 

Norway Convention Bureau (NCB) har siden 2012 vært et nasjonalt ressurssenter innen internasjonale fagkongresser og har særlig jobbet med hvordan arrangementer kan bidra til å utvikle destinasjoner og fagmiljøer. Dette arbeidet ble videreført da NCB ble en del av Innovasjon Norge i 2018.  

Top of mind

Ambisjonen er at Norge skal være «top of mind» for fagmiljøer hjemme, og ute, som ser etter en destinasjon som gir en kongress mer verdi. For arrangøren gir kongressen i Norge profesjonell gjennomføring i verdensklasse og opplevelser som varer lenger. For fagmiljøet her hjemme gir det synlighet, posisjon, koblinger og cross over-effekter for ny innovasjon samt mulighet til å knytte til seg de beste talentene her hjemme og ute. 

Nasjonal strategi

Innovasjon Norge skal utarbeide på oppdrag fra regjeringen en nasjonal strategi innen kongresser på vegne av besøksnæringen, fag- og forskningsmiljøer og det offentlige Norge. Strategien ble ferdigstilt i 2019, og ble igjen revurdert i 2020 grunnet situasjonen under og etter Covid-19.  

Elisabeth Alethe Bugge

Seniorrådgiver kongress

+47 984 80 050

Send email