Skip to main content

Nyhetsartikler

Samlet norsk delegasjon til ICCA-kongress

Hvem jobber med å få internasjonale kongresser til Norge?

Innovasjon Norge jobber for at Norge i fremtiden opprettholder sin posisjon som et attraktivt kongressland. Per i dag jobber VisitOSLO, Visit Bergen, Visit Trondheim, Region Stavanger, Visit Tromsø og Visit Sørlandet  aktivt mot lokale innovasjons – og forskningsmiljøer for å påvirke og stimulere de til å invitere sine internasjonale fagmiljøer til Norge og sine byer.

Med seg har de deres lokale kongressentre, større konferansehotell, PCOer og eventselskap som bistår fagmiljøer til utarbeidelse av invitasjon, logistikk og gjennomføring av selve kongressen.

Hvorfor?

Fra et reiselivsperspektiv er det interessant å vite at en kongressdelegat bruker i gjennomsnitt ca. 4000 kroner daglig (3 ganger så mye som en vanlig ferie- og fritidsreisende). Forbruket genereres i hovedsak innenfor hotell- og restaurantnæringen, kongressentre, transportnæringen, aktivitetsleverandører, kulturinstitusjoner med mer.

Segmentet er bærekraftig i den forstand at man kjenner til hvem som deltar, og de gjennomfører et iscenesatt program, og noen benytter muligheten til å forlenge oppholdet med fritidsreiser.

For fagmiljøene er gevinsten ved å arrangere kongress blant annet synlighet for fagfeltet nasjonalt og internasjonalt, fremme forskningsresultater og rekruttere til fagfeltet, samtidig som det stimuleres til nye samarbeid og innovasjon.

Elisabeth Alethe Bugge

Seniorrådgiver kongress

+47 984 80 050

Send email