Skip to main content

Nyhetsartikler

Fakta om kongresser

Fakta om kongresser

Internasjonale kongresser defineres som faglige samlinger innen internasjonale organisasjoner/forbund hvor medlemsmassen går på tvers av landegrenser og som gjerne roterer i et geografisk område og har et stort antall deltakere.

Rotasjon

En konferanse eller kongress alternerer ofte årlig eller hvert annet år i ulike land og verdensdeler.

Initiativ

Initiativet til å være vertskap kommer ofte fra et lokalt fagmiljø eller nasjonal forening.

Varighet

Ca. 3-5 dager

Antall delegater

50-3000, mens i Norge er gjennomsnittet på rundt 250 pax.

Lead time

Ofte er det lange beslutningsprosesser og konferansen har ofte lead time på 5 år og mer.

Beslutningsprosessen

ICCA estimerer en voksende minoritet at ca 25-30% av alle beslutningsprosesser inkluderer en offisiell søknadsprosedyre, men besluttes av en sentral initiativtaker som selekterer destinasjon og venue basert på forhåndsbestemt og strenge kriterier.

Elisabeth Alethe Bugge

Seniorrådgiver kongress

+47 984 80 050

Send email