x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
Moving Munch's art into its new home in Oslo, Eastern Norway
Moving Munch's art into its new home in Oslo, Eastern Norway
Moving art into the Munch-museum.
Photo: Munchmuseet
Moving art into the Munch-museum.
Photo: Munchmuseet

Internasjonale kongresser

Innovasjon Norge jobber på vegne av norske destinasjoner, venues og andre involverte, samt norske fagmiljøer for å tiltrekke seg internasjonale fagkongresser for å fremme både norsk reiseliv og norkse fagmiljøer internasjonalt.

Innovasjon Norge og internasjonale fagkongresser

Norway Convention Bureau (NCB) har siden 2012 vært et nasjonalt ressurssenter innen internasjonale fagkongresser og har særlig jobbet med hvordan arrangementer kan bidra til å utvikle destinasjoner og fagmiljøer. Dette arbeidet ble videreført da NCB ble en del av Innovasjon Norge i 2018. 

Ambisjonen er at Norge skal være «top of mind» for fagmiljøer hjemme, og ute, som ser etter en destinasjon som gir en kongress mer verdi. For arrangøren gir kongressen i Norge profesjonell gjennomføring i verdensklasse og opplevelser som varer lenger. For fagmiljøet her hjemme gir det synlighet, posisjon, koblinger og cross over-effekter for ny innovasjon samt mulighet til å knytte til seg de beste talentene her hjemme og ute.

Innovasjon Norge skal på oppdrag fra regjeringen utarbeide en nasjonal strategi innen kongresser på vegne av besøksnæringen, fag- og forskningsmiljøer og det offentlige Norge, se mer informasjon om denne prosessen i egen artikkel.

Hvorfor jobbe med dette segmentet?

Hvem jobber med å få internasjonale kongresser til Norge?  

Innovasjon Norge jobber for at Norge i fremtiden opprettholder sin posisjon som et attraktivt kongressland.  Per i dag jobber VisitOSLO, VisitBergen, VisitTrondheim, Region Stavanger, VisitTromsø og USUS (Kristiansand) aktivt mot lokale innovasjons – og forskningsmiljøer for å påvirke og stimulere de til å invitere sine internasjonale fagmiljøer til Norge og sine byer.  Med seg har de deres lokale kongressentre, større konferansehotell, PCO- og eventselskap som bistår fagmiljøer til utarbeidelse av invitasjon, logistikk og gjennomføring av selve kongressen.

Hvorfor?

Fra et reiselivsperspektiv er det interessant å vite at en kongressdelegat bruker i gjennomsnitt ca 4000 kroner daglig (3 ganger så mye som en vanlig turist). Forbruket genereres i hovedsak på hotell- og restaurantnæringen, kongressentre, transportnæringen, aktivitetsleverandører, kulturinstitusjoner med mer.  Segmentet er bærekraftig i den forstand at man kjenner hvem som deltar, de gjennomfører et iscenesatt program, og noen benytter også muligheten til å forlenge oppholdet med fritidsreiser.

For fagmiljøene er gevinsten ved å arrangere kongress blant annet synlighet for fagfeltet nasjonalt og internasjonalt, fremme forskningsresultater og rekruttere til fagfeltet. Samtidig stimuleres det til nye samarbeid og innovasjon.

 

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss.

Elisabeth Bugge
Elisabeth Alethe Bugge
Seniorrådgiver kongress

Fakta om kongresser 

Internasjonale kongresser defineres som faglige samlinger innen internasjonale organisasjoner/forbund hvor medlemsmassen går på tvers av landegrenser og som gjerne roterer i et geografisk område og har et stort antall deltakere.

Rotasjon: Typisk alternerer en konferanse årlig eller hvert annet år i ulike land og verdensdeler.

Initiativet til å være vertskap kommer ofte fra en lokalt fagmiljø eller nasjonal forening. 

Varighet ca. 3-5 dager

Antall delegater: 50-3000, mens i Norge er gjennomsnittet på rundt 250 pax.

Lead time: Ofte er det lange beslutningsprosesser og konferansen har ofte lead time på 5 år og mer.

Beslutningsprosessen; ICCA estimerer en voksende minoritet at ca 25-30% av alle beslutningsprosesser inkluderer en offisiell søknadsprosedyre, men besluttes av en sentral initiativtaker som selekterer destinasjon og venue basert på forhåndsbestemt og strenge kriterier.

Internasjonale søknadsprosesser

Statistikk

Se kongress-statistikk for 2020 med tall fra 2019 her.

Kongressrapport thumbnail

Vi er medlem i:

ICCA

UIA