x

There was not an exact match for the language you toggled to. You have been redirected to the nearest matching page within this section.

Search
or search all of Norway
The Norwegian Opera and Ballet, interior
The Norwegian Opera and Ballet, interior
The Norwegian Opera and Ballet.
Photo: Erik Berg
The Norwegian Opera and Ballet.
Photo: Erik Berg

WCTE 2022, Oslo

Norge gikk av med seieren om å arrangere verdens mest prestisjefylte konferanse for ingeniørvitenskap i tre i 2022. 

 

- Det er en stor glede å få World Conference on Timber Engineering (WCTE) til Oslo i 2022, sier initiativtaker Kristine Nore, som er forskning og utviklingssjef ved Splitkon. 
 
Seks land deltok i konkurransen om den anerkjente konferansen. WCTE er verdens ledende forskningsforum og det mest prestisjefylte internasjonale arrangementet innen trekonstruksjoner. Konferansen holdes annen hvert år i ulike verdensdeler og hvert sjette år i Europa. Konferansen er en viktig møteplass for forskere, ingeniører, arkitekter, entreprenører, myndigheter, leverandører og produsenter. I 2022 er det Oslo sin tur å arrangere den anerkjente konferansen. Innovasjon Norge har delfinansiert utviklingen den norske søknaden.   

Viktig for fagmiljøet
– Konferansen gir oss en fantastisk anledning til å samle hele det norske akademiske miljøet slik at vi kan bygge opp et enda sterkere nasjonalt fagmiljø innen tre. Vi skal benytte denne anledningen til å utvikle det norske miljøet. Arrangementet blir en katalysator for å definere hva vi er og skal være gode på i Norge og dyrke det bedre, sier Nore.  
 
- Denne konferansen vil gi oss muligheter på mange plan, både internt på universitetene og forskningsinstituttene og på et overordnet nasjonalt plan. Jeg håper også at konferansen inspirerer mange unge til å velge studier som er relevante for norsk treindustri, sier professor Anders Q. Nyrud ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) som er vertsinstitusjon for konferansen på vegne av de ledende forskningsmiljøene innen trebygg. 


 
Et unikt utstillingsvindu 
Innovasjon Norge har gjennom oppdrag fra Landbruks og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet hatt en målrettet satsing på innovativ bruk av tre.   
 
- Det at Norge har vunnet konkurransen om å arrangere WCTE vil bety svært mye for en vekstnæring med mål om både økt verdiskaping og bidrag til store reduksjoner av klimagassutslipp, sier Krister Moen, seniorrådgiver innen skog og bioøkonomi i Innovasjon Norge. 

Verden etterspør i økende grad bærekraftige løsninger for konstruksjoner, og den norske kompetansen i bruk av tre kan bli en verdifull eksportvare. At Norge blir vertsnasjon for verdens mest prestisjefylte trekonferanse gjør at Norge få et unikt utstillingsvindu og internasjonale partnere i bransjen. 

- Arbeidet frem mot å være vertsnasjon i 2022 vil samle næringen og skape et sterkt samarbeid om felles mål. Vi ser frem til å bidra med å skape de gode arenaene og utnytte dette fantastiske mulighetsvinduet for norsk byggenæring – og ikke minst norsk skog- og trenæring, sier Moen i Innovasjon Norge. 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), med professor Anders Q. Nyrud i spissen, står som vertsinstitusjon bak søknaden sammen med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Bergen Arkitekthøgskole (BAS), OsloMET, NIBIO, Treteknisk, Splitkon og VisitOslo.  

 

Her er mer informasjon om WCTE2022 i Oslo.

 

World Congress on Timber EngineeringFv: Anders Q. Nyrud ved NMBU, Kristine Nore i Splikon og Krister Moen i Innovasjon Norge. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

 

Oslo Airport Gardermoen
Oslo Airport Gardermoen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén