Skip to main content

Slik jobber vi med incoming-operatører

Rapport: "Incoming 2021"

Innovasjon Norge ønsker å bidra til økt kunnskap om de norske incoming-operatørenes virksomhet og betydning for verdiskapning i norsk reiseliv.

I 2021 ble det gjennomført en undersøkelse med mål om å få økt kunnskap om hvordan, og i hvilken grad, incoming-operatørene har benyttet perioden med pandemi til å:

 • Søke omstillingsmidler fra Innovasjon Norge, og evt. hvilke omstillingstiltak de har gjennomført/arbeider med.

 • Økt satsning på bærekraft i egen virksomhet og hos leverandørene.

 • Satsning på nye markeder, nye målgrupper og nye produkter.

 • Utvikling av nye løsninger for økt effektivisering.

Funn:

 • Rapporten viser tydelig at incoming-operatører spiller en viktig rolle for kunders reiser til Norge.  

 • Norge et komplisert land og incoming-operatørene bidrar til økt kvalitet i alle ledd i distribusjonssystemet. De kan stille krav, både formelt og uformelt, knyttet til miljø, innhold i opplevelsene, lokal forankring og bidrar med å øke opplevelsesverdien og priser.

 • Markeder de opererer i er lite prissensitive, men svært kvalitetsbevisste.  Aktørene bidrar aktivt til å anbefale og selge in mindre aktører, mindre steder, skjulte perler, i tillegg til de mest kjente attraksjonene. På den måten bidrar de til aktivt til å spre betalingsvilje gjester fra utlandet til flere steder og bedrifter.

Les rapporten her

I 2012 begynte Innovasjon Norge en bearbeidelse av nasjonale incoming-operatører lokalisert i Norge. Disse leverandørene er en viktig del av B2B salgsleddet, like viktige som de utenlandske turoperatørene som Innovasjon Norge bearbeider aktivt via sine utekontor.

Flere turoperatører bruker incoming-operatørenes tjenester for å utvikle norgesturer, som de videreselger til sine lokale kunder. Andelen som benytter incoming-operatører varierer fra marked til marked - og det er store variasjoner. Ta gjerne kontakt med respektive utekontor for å få mer informasjon om salgsleddet i et spesifikt marked. Incoming-operatører spesialiserer seg gjerne i noen få markeder og type kunder/reiser. Undersøkelsene publisert nederst på siden synliggjør dette godt. 

I regi av denne bearbeidelsen ble det høsten 2021 etablert et felles bransjeprosjekt mellom Innovasjon Norge og VIRKE for å styrke samarbeidet med norske incoming-operatører. Årlige tiltak siden 2013, har blant annet vært to årlige fagdager og visningsturer.
Innovasjon Norge tilbyr også synlighet til nasjonale incoming-operatører på visitnorway.com/travel-trade sidene, som har utenlandske turoperatører som målgruppe. 

I forbindelse med denne bearbeidelsen, ble det lansert et nasjonalt incoming-prosjekt i 2013. Eiere i prosjektet i 2013: Innovasjon Norge, Virke, NCE Tourism Fjord Norway/Fjord Norge, Nordnorsk Reiseliv AS. I 2014 deltok Avinor, og Hanen deltok i 2015-2016. Trøndelag Reiseliv er med siden 2016. I 2018 kom VisitOslo Region og i 2019 USUS/Visit Sørlandet.

Formål

Hovedformålet siden 2013 har vært å: 

Støtte og stimulere små og mellomstore reiselivsbedrifter til økt salg på de internasjonale markedene ved å bidra til ny og bedre kunnskap om:

 • Salgsleddenes forretningsområder og hvilke muligheter de representerer
 • Hva som kreves av bedriftene i forhold til produkttilbud og kvalitet

Tiltak & verktøy

Som tiltak ble dette gjennomført følgende undersøkelser :

 1. «Incoming 2013» online-undersøkelse blant 27 norske incomingoperatører og  dybdeintervjuer med 16 reiselivsbedrifter/leverandører i Fjord Norge og Nord-Norge.
  Se rappporten her og presentasjonen i PDF her. 
 2. «Incoming 2017»:  Online og dybdeintervjuer med 25 incomingoperatører og dybdeintervjuer med 12 leverandører i Nord-Norge, Trøndelag, Fjord Norge.
  Se rapporten her og  presentasjonen i PDF her.
 3. «Incoming Danmark og Sverige 2019» Online blant 15 incomingoperatører i hhv Danmark og Sverige
  Se rapporten her og presentasjon i PDF her.
 4. «Kvalitetssystemer 2018» – onlineundersøkelse blant 29 av incomingoperatørene
   

Følgende verktøy ble laget på bakgrunn av undersøkelsene:Har du spørsmål? Kontakt meg gjerne:

Siri Tallaksen

Prosjektkoordinator B2B Leisure

+47 952 21 491

Send email