Skip to main content

B2B

Hva er B2B?

_________

Vårt mål med B2B-arbeidet til Innovasjon Norge er å markedsføre Norge som reisemål mot turoperatører, incoming-operatører og reisebyråer


Vi jobber aktivt med at de skal:


Inkludere norgesturer i programmene sine

Øke antall produkter de selger gjennom programmene sine (produktutvikling)

Øke salg av Norgesreiser via sine kanaler

Incomingoperatører

Reisearrangør som kan lage og selge pakker i hele Norge

Kundene er hovedsakelig turoperatører / reisebyråer

Noen av disse jobber også mot sluttkunden

Kan jobbe mot flere markeder

Selger hovedsakelig Norge som destinasjon = “Norgeseksperter”

Leverandører : norske reiselivsbedrifter

Turoperatører

Utenlandsk bedrift

Kunder er: reisebyråer / sluttkunden

Jobber som regel mot det markedet de er lokalisert i

Selger Norge samt andre destinasjoner. 

Leverandører: norske reiselivsbedrifter og/eller incoming operatør

Reisebyråer

Kunder er sluttkunden eller bedrifter

Jobber som regel mot de markedet de er lokalisert i

Selger Norge samt mange andre destinasjoner

Leverandører: incoming operatører og turoperatører

Fordelene med å jobbe med B2B

Related

  • Du får et stort salgsapparat som er ute og selger din bedrift til sine kunder/forbrukere – uten selv å måtte være til stede i markedet og uten nødvendigvis å måtte kunne lokal kultur og mange språk

  • Du kan nå ulike kundegrupper/segmenter ut fra hvilke operatører du jobber med

  • Du får verdifull markedskunnskap om hvilke forventninger gjesten/kunden har

  • Verdifulle innspill/tilbakemeldinger om produktutvikling, som hjelper deg å ha et attraktivt produkt

  • Knytter kontakter i de markedene du jobber i, som vil hjelpe deg når/dersom du selv vil ut og presentere ditt produkt – og gir deg et fantastisk nettverk

  • Knytter deg til et kompetansenettverk sammen med andre norske leverandører

Hvordan finner man kundene?

_________

Workshops

Innovasjon Norge arrangerer samtlige workshops hvor man kan få salgsmøter med kunder. Disse kan  være både lokale i markedene eller internasjonale, av  typen NTW.

Andre aktører som for eksempel Nordic Collective eller ECT arrangerer også workshops hvor norsk reiselivsnæring kan delta.

B2B-messer

Det arrangeres lokale messer i markedene eller internasjonale B2B-messer, som ITB Berlin og WTM London. Innovasjon Norge er vanligvis med på de lokale messene i markedene vi er representert i. Det avgjøres årlig, og man vil i så fall kunne tilby deltakelse på standen.

Visningsturer, salgsreiser er også gode arenaer å benytte seg av. 

Hvor og hvordan skal du starte

_________

Som ny aktør bør du begynne med å se på IN sine aktiviteter. Disse sikrer deg:

  • Å treffe nøye utvalgte og seriøse kunder
  • Markedsinnsikt
  • Hjelp til å bli koblet mot relevante kunder

Sider du nylig har besøkt