Skip to main content

FYSISKE FAMTRIPER MED VISIT NORWAY

Før:

Les briefingen du får fra din kontakt hos Innovasjon Norge og forbered et program

Diskuter det foreløpige programmet med Innovasjon Norge før du begynner å booke

Husk målet med famtripen, hvilke turoperatører du skal nå, hvilke produkter de selger og hva vi vil oppnå med famtripen

Tenk på kjøperens behov

Send inn det foreløpige programmet i god nok tid til at det kan gjøres endringer

Informer tilbyderne godt,slik at de er klare til å ønske gruppa velkommen og at alle forholder seg til samme tema og budskap

Husk at "fam" kommer av familiarisation!

Under:

Den som sendes med ut på tur må kunne være en god vert

Hjelp turoperatørene med å komme i kontakt med lokale eksperter

Oppdater folk om programmet, passe på å holde tidsskjemaet, improviser om nødvendig

Sørg for at det er en hyggelig stemning på turen

Følg opp spesifikke ønsker (om mat, transport osv.)

Kom med utfyllende informasjon og små historier under måltider og på bussen

Etter:

Følg opp tilbyderne dine, videreformidle feedback og kontakter

Gjør klar faktaark med steder og produkter som man har vært innom

Følg opp kjøperne

Sider du nylig har besøkt