Skip to main content

FYSISKE ARRANGEMENTER MED VISIT NORWAY

Før arrangementet:

Gjør deg godt kjent med landet du skal besøke (kultur, forretningskultur, salgskanaler, reisende)

Les informasjonsmateriellet fra Innovasjon Norge

Gjør klar produktinformasjonen din på engelsk (priser, pitch på tre setninger)

Gjør litt forarbeid knyttet til turoperatørene du kommer til å møte

Ha produktmanual og nettside klar på engelsk

Under arrangementet:

Hør med Innovasjon Norge hvordan pulten/standen din kommer til å se ut og hva du vil kunne ta med deg, siden dette kan variere fra workshop til workshop
Undersøk også om det er mulig å få tilsendt materiale på forhånd

Praktiser aktiv lytting og still spørsmål

Bruk pausene til å bygge nettverk

Husk å få fram dine USP-er og salgsargumenter

Følg gjeldende dresskode i landet du er i

Møt presis til møtene dine og kos deg!

Etter arrangementet:

Følg opp leads som du har fått i løpet av arrangementet

Send ut forslag, ekstra informasjon osv.

Innovasjon Norge vil også følge opp deg, ved å sende deg kontakter, markedspresentasjoner, evalueringer og kommentarer fra kjøpere

Sider du nylig har besøkt