Skip to main content

DIGITALE WORKSHOPER OG SEMINARER

Før arrangementet:

Ha kunnskap om dine USP-er, konkurrenter og målgrupper

Ha nettsiden klar på engelsk

Ha priser og informasjon for den kommende sesongen klare på engelsk

Ha klar en pitch på tre setninger for selskapet eller produktet

Ha klar korte videoer og et kart

Gjør deg kjent med landet/markedet du jobber inn mot

Gjør klar spørsmål og produktmanual på engelsk

Overhold deadline (lever inn materiale i tide)

Sjekk gjeldende tidssoner

Gjør deg kjent med møtesystemet på forhånd

Sett deg på forhånd inn i hvilke kjøpere du vil møte på

Sjekk datamaskinen, mikrofonen og internettforbindelsen

Bruk en god bakgrunn og sørg for å ha god lyssetting i rommet

Under arrangementet:

Vær presis

Ha alt materialet klart på forhånd

Øv deg på aktiv lytting. Se kjøperen i øynene/i kamera

Etter arrangementet:

Følg opp kjøperen ved å oversende sende presentasjon og filer på e-post.

Sider du nylig har besøkt