Skip to main content

B2B Forside

VM i bryting i Norge ble en suksess!

Direktør for kommersiell virksomhet & kommunikasjon i det internasjonale bryteforbundet, Gordon Templeman, er storfornøyd med årets verdensmesterskap i Oslo.

«Jeg vil virkelig oppfordre andre idretter til å samarbeide med Oslo og legge sine idrettsarrangementer til byen.»  


Det internasjonale bryteforbundet United World Wrestling Federation har, i samarbeid med Norges Bryteforbund, avviklet et svært vellykket arrangement. Med tusener av deltakere og tilskuere fikk man virkelig gitt brytesporten i Norge et løft.
 
«Hvorfor ikke Norge?» spør Gordon Templeman i det internasjonale bryteforbundet når han utfordres på hvorfor man skal legge viktige arrangement til Norge. 

Templeman utdyper resonnementet sitt:  
 
«Vanligvis går mesterskapet på rundgang mellom en relativt begrenset gruppe land. Denne gangen ønsket vi å se litt videre utover. Da vi begynte å se på Norge, oppdaget vi at man her hadde lykkes godt innen kvinnebryting den siste tiden, og at brytesporten igjen hadde begynt å gjenvinne popularitet. Dette fortalte oss at vi ved å avvikle arrangementet her, kunne gi det nasjonale bryteforbundet god drahjelp når det gjaldt å bygge idretten i Norge. Og den beste måten å gjøre det på, er jo nettopp gjennom et arrangement som et verdensmesterskap,» sier Templeman.


Det hele startet i 2016

Prosesser som å avgjøre sted for et verdensmesterskap tar sin tid. Det hele begynte i 2016, da det ble opprettet kontakt mellom UWW og Visit Oslo. Så involverte Visit Oslo Norges Bryteforbund i prosessen. Da så Oslo ble godkjent som kandidat, jobbet organisasjonene sammen med en søknad for å sikre finansieringen. Dette resulterte i et pilotprosjekt i regi av Norges Idrettsforbund og Innovasjon Norge. Sammen fikk de sikret finansieringen av prosjektet, med støtte både fra Oslo kommune og statlige myndigheter. 
 
Pandemien gjorde det krevende å opprettholde god kommunikasjon og en åpen dialog gjennom hele planleggingsprosessen, men det at man lykkes med dette, var like fullt helt avgjørende for å lykkes med gjennomføringen av arrangementet. 

«Samarbeidet med Oslo og Norges Bryteforbund var en svært positiv opplevelse. Begge var svært profesjonelle og imøtekommende. Og, kanskje viktigst av alt, så hadde vi en fruktbar dialog. Vi klarte å holde kommunikasjonen i gang, til tross for at veldig mye av arbeidet måtte gjennomføres utelukkende digitalt,» sier Templeman.  


70 millioner i inntekter

Norges Bryteforbund er også svært fornøyd med arrangementet. Morten Sandnæs, generalsekretær i NBF, uttaler: «Dette er utrolig viktig for oss. Vanligvis har vi årlige inntekter på 13-14 millioner kroner. Dette arrangementet alene medfører inntekter på 70 millioner kroner. Så dette er åpenbart et stort økonomisk løft for vår del.» 
 
Sandnæs betoner videre hvor viktig samarbeidet mellom Oslo og Innovasjon Norge har vært. «Samarbeidet med Innovasjon Norge var helt avgjørende i fase to, da budsjettet skulle planlegges,” forteller Sandnæs.
 
Verdensmesterskapet foregikk på Jordal Amfi, som ikke bare er en tradisjonsrik, norsk idrettsarena. Det er også en av de første fossil- og karbonfrie byggeplassene i Norge. Nybygget vil sette en ny standard i Norge med tanke både på energiøkonomi og nye bruksområder for miljøteknologi. Hallen vil utstyres med både solpanel og grønt tak, så vel som 30 energibrønner, som vil sende bygget til  verdenstoppen hva energieffektivitet angår. Jordal Amfi har totalt 5 300 sitteplasser og dekker behovene til både bredde- og toppidretten.

An overview of the wrestling mat - United World Wrestling Championship 2021 - Valle Hovin Oslo

Imponert over anlegget og Oslo

VM i bryting har ført til at det ikke bare settes søkelys på selve sporten, men at også Oslo og Norge får internasjonal oppmerksomhet. Templeman forklarer at han ble utrolig imponert over både anlegget og beliggenheten. «Det er helt spektakulært. Utrolig bra. Dette var et OL-anlegg under vinter-OL i 1952, og nå kan vi arrangere VM i bryting her i 2021. Det er nesten ikke til å tro. Arrangørene har virkelig gjort en kjempejobb,» sier Templeman.  

Han fortsetter: «Jeg vil virkelig anbefale andre idretter å samarbeide med Oslo og å avholde mesterskap her.» 

For Norges Bryteforbund var dette også en anledning til å nå ut til deler av befolkningen med bakgrunn fra land der brytesporten er utbredt og populær. 
  
«Bryting er spesielt  populært i Sørvest-Europa, Tyrkia, Iran, Irak, Syria og India. Vi vet at det er en populær idrett blant mange av flyktningene som kommer til Norge. Vi hadde tro på at et VM i Oslo ville gi oss en anledning til å nå ut til disse gruppene,»  sier Sandnæs.  


Ønsker et nav for arrangementer

Han har et håp om at det vil bli avviklet mange slike arrangementer i Norge framover. Sandnæs oppfordrer Innovasjon Norge, Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet til å gå sammen om en felles arrangementsenhet som kan fungere som et nav under avviklingen av slike arrangementer.  
 
«Vi er utrolig glad for resultatet av VM. Det internasjonale bryteforbundet, kommunene og alle andre som var involvert i dette, er veldig fornøyde, og vi har allerede begynt å planlegge lignende aktiviteter og arrangementer,» sier Sandnæs.
 

Bryting logoer

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål!

Birgitte Nestande

Seniorrådgiver arrangement

+47 936 06 671

Send email